Брой 215 (472), 05-11-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Мерките на правителството за намаляване на административната и регулаторна тежест могат да се следят онлайн


Мерките, които правителството предприема за намаляване на административната и регулаторна тежест за гражданите и бизнеса, вече могат да се следят в интернет страницата на Министерския съвет.

В раздел „Документи“ е качен списъкът с мерките, които вече са в сила. Той ще се актуализира постоянно, като към него ще се добавят всички нови реализирани инициативи за отпадане и облекчаване на режими. Линкове към него ще има в сайтовете на министерствата, областните администрации и други държавни органи, информират от правителствената пресслужба.

До момента са приети 112 мерки за намаляване на административната тежест. На 15 август Министерският съвет прие Първи пакет от 24 мерки за намаляване на административната тежест, които бяха инициирани от неправителствени, браншови и работодателски организации. На 22 октомври МС прие Втори пакет от 88 мерки.

Те бяха предложени от министерствата и областните управители, съвместно с общините, с оглед улесняване на гражданите и бизнеса при предоставянето на административни услуги. В момента се подготвя и Трети пакет.

Основните улеснения за гражданите и бизнеса са премахване на регулаторни режими, намаляване броя на изискуемите документи, намаляване на размера на таксите, съкращаване на сроковете за предоставяне на услуги, разширяване на възможностите за подаване на документи по електронен път и др.

Мерките, чието въвеждане зависи от законодателни промени, ще бъдат включени в списъка веднага след приемането им от Народното събрание.

Списъкът ще съдържа само промени, които са приети със съответни нормативни актове и са реално достъпни за потребителите.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно предложените промени в Закона за здравето
Палатата счита, че предприемането на единични мерки с противоречив ефект не дават основание да се очаква задоволителен и траен резултат за бизнеса Още
Семинар „Как да реализираме инвестиционните си намерения чрез грантова схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
Ще бъдат разгледани критериите за допустимост, условията и възможностите на процедурата, етапите на кандидатстване.... Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Дискусионен форум в Хасково с участието на вицепремиера Даниела Бобева
Използването на високия потенциал за реализиране на трансгранични проекти в област Хасково бе сред темите на форума Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции
Промените са свързани с хармонизация на третирането на кредитните институции в ЕС Още
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Мерките на правителството за намаляване на административната и регулаторна тежест могат да се следят онлайн
Те ще се актуализират постоянно, като ще се добавят нови инициативи за отпадане и облекчаване на режими Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Есенна икономическа прогноза 2013: Постепенно възстановяване, рискове във външната среда
За България се очаква потреблението и частните инвестиции да подкрепят растежа, като прогнозата за 2014 г. е за ръст от 1,5 на сто Още
Европейската комисия предлага да се намали употребата на найлонови торбички
Могат да се прилагат мерки като такси, национални цели за намаляване на употребата на този тип торбички или забрана при определени условия Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Заключително събитие по кампанията „Новият програмен период 2014-2020 г.“
Ще бъдат представени последните варианти на оперативните програми Още
Номинации за "Инвеститор на годината 2013"
Крайният срок за участие е 29 ноември 2013 г. Още