Брой 215 (472), 05-11-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Есенна икономическа прогноза 2013: Постепенно възстановяване, рискове във външната среда


Зам.-председателят на ЕК Оли Рен

През последните месеци има окуражителни признаци, че икономиката на Европа е в процес на възстановяване. След като се сви през първото тримесечие на 2013 г., тя започна да расте отново през второто тримесечие и реалният БВП се очаква да продължи да расте през останалата част на годината.

Прогнозираният растеж в ЕС през втората половина на 2013 г. е 0,5 % в сравнение със същия период през 2012 г. На годишна основа растежът на реалния БВП тази година се изчислява на 0,0 % в ЕС и –0,4 % в еврозоната. Очаква се икономическият растеж постепенно да набере скорост през прогнозния период и да достигне 1,4 % в ЕС и 1,1 % в еврозоната през 2014 г. и съответно 1,9 % и 1,7 % през 2015 г.

Вътрешната и външната корекция в Европа продължават, подкрепени в много случаи от значителните структурни реформи и фискална консолидация, осъществени през последните години. Те подобриха предпоставките вътрешното търсене постепенно да се превърне в основен двигател на растежа в Европа. Въпреки това на фона на отслабналите перспективи за бързо развиващите се пазарни икономики, връщането към стабилен растеж ще бъде постепенен процес.

Заместник-председателят на Комисията и комисар по икономическите и паричните въпроси и еврото Оли Рен заяви: „Има все повече признаци, че европейската икономика е достигнала повратна точка. Фискалната консолидация и структурните реформи, предприети в Европа, положиха основите на възстановяването. Но е прекалено рано да обявяваме победа. Безработицата остава на неприемливо високи равнища. Затова трябва да продължим да работим за модернизиране на европейската икономика за постигане на устойчив растеж и създаване на работни места.“

Натрупаните макроикономически дисбаланси намаляват, а растежът се очаква постепенно да набере скорост. Въпреки това текущите балансови корекции в някои страни продължават да затрудняват инвестициите и потреблението. Ситуацията на финансовия пазар значително се е подобрила и лихвените проценти в уязвимите страни са се понижили, но това все още не се е отразило на реалната икономика, тъй като финансовите пазари все още са разпокъсани и между отделните държави членки и между фирмите има значителни различия.

В прогнозата на ЕК за България се очаква потреблението и частните инвестиции да подкрепят растежа у нас, но все пак дава прогноза за ръст от 1,5 на сто догодина и 1,8 на сто през 2015 г. Така прогнозите са по-консервативни от правителствените от една страна, а от друга - са влошени спрямо оценките от месец май.

Комисията очаква намаляване на безработицата у нас догодина, като прогнозите на Европейската комисия са по-оптимистични от правителствените. Според европейските експерти - догодина безработицата у нас ще е 12,4 на сто, докато правителството очаква 12,6 на сто. Според Брюксел тази година процентът на хората без работа ще бъде 12,9 на сто.

Очакванията са износът да бъде сред стабилните двигатели на икономиката ни.

За повече информация вижте: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1025_bg.htm

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2013_autumn_forecast_en.htm

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно предложените промени в Закона за здравето
Палатата счита, че предприемането на единични мерки с противоречив ефект не дават основание да се очаква задоволителен и траен резултат за бизнеса Още
Семинар „Как да реализираме инвестиционните си намерения чрез грантова схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
Ще бъдат разгледани критериите за допустимост, условията и възможностите на процедурата, етапите на кандидатстване.... Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Дискусионен форум в Хасково с участието на вицепремиера Даниела Бобева
Използването на високия потенциал за реализиране на трансгранични проекти в област Хасково бе сред темите на форума Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции
Промените са свързани с хармонизация на третирането на кредитните институции в ЕС Още
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Мерките на правителството за намаляване на административната и регулаторна тежест могат да се следят онлайн
Те ще се актуализират постоянно, като ще се добавят нови инициативи за отпадане и облекчаване на режими Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Есенна икономическа прогноза 2013: Постепенно възстановяване, рискове във външната среда
За България се очаква потреблението и частните инвестиции да подкрепят растежа, като прогнозата за 2014 г. е за ръст от 1,5 на сто Още
Европейската комисия предлага да се намали употребата на найлонови торбички
Могат да се прилагат мерки като такси, национални цели за намаляване на употребата на този тип торбички или забрана при определени условия Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Заключително събитие по кампанията „Новият програмен период 2014-2020 г.“
Ще бъдат представени последните варианти на оперативните програми Още
Номинации за "Инвеститор на годината 2013"
Крайният срок за участие е 29 ноември 2013 г. Още