Брой 215 (472), 05-11-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Семинар „Как да реализираме инвестиционните си намерения чрез грантова схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”


Българската търговско-промишлена палата, съвместно с Аксент Консултинг ЕООД, организира семинар на тема: „Как да реализираме инвестиционните си намерения чрез грантова схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” на 21 ноември от 10:00 часа в Палатата.

Подробно ще бъдат разгледани критериите за допустимост, условията и възможностите на процедурата, етапите на кандидатстване, подготовката на проектни предложения и механизмите за изпълнение. Участниците ще получат индивидуални консултации. Припомняме, че грантовата схема е отворена за прием на проектни предложения до 23.12.2013 година.

Допустими кандидати са микро, малки и средни предприятия със седалище в Република България, пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта. Бенефициентите трябва да развиват своята дейност в един от следните сектори: Сектор С – Преработваща промишленост, Сектор J – Създаване и разпространение на информация и творчески продукти и Сектор М – Научноизследователска и развойна дейност (само код М72). Фирмите могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ до 2 милиона лева, които могат да съставляват от 60 до 70% от общите разходи по проекта.

 По схемата се финансират дейности като: фундаментална промяна на цялостния производствен процес, разширяване на обхвата на съществуващо предприятие,   стартиране на нова дейност в отрасъл, допустим по настоящата процедура и др.

Таксата за участие е 120 лв. с ДДС, като цената включва: кафе паузa, обяд, сертификат за участие в семинара, лекционни материали.

За допълнителна информация и записване http://www.bcci.bg/payment_bcci/index.php?act=semview&id=306 или на E-mail: projects4@bcci.bg, факс: 02/ 987 32 09. Краен срок за регистрация: 20 ноември, 15.00 часа.

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно предложените промени в Закона за здравето
Палатата счита, че предприемането на единични мерки с противоречив ефект не дават основание да се очаква задоволителен и траен резултат за бизнеса Още
Семинар „Как да реализираме инвестиционните си намерения чрез грантова схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
Ще бъдат разгледани критериите за допустимост, условията и възможностите на процедурата, етапите на кандидатстване.... Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Дискусионен форум в Хасково с участието на вицепремиера Даниела Бобева
Използването на високия потенциал за реализиране на трансгранични проекти в област Хасково бе сред темите на форума Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции
Промените са свързани с хармонизация на третирането на кредитните институции в ЕС Още
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Мерките на правителството за намаляване на административната и регулаторна тежест могат да се следят онлайн
Те ще се актуализират постоянно, като ще се добавят нови инициативи за отпадане и облекчаване на режими Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Есенна икономическа прогноза 2013: Постепенно възстановяване, рискове във външната среда
За България се очаква потреблението и частните инвестиции да подкрепят растежа, като прогнозата за 2014 г. е за ръст от 1,5 на сто Още
Европейската комисия предлага да се намали употребата на найлонови торбички
Могат да се прилагат мерки като такси, национални цели за намаляване на употребата на този тип торбички или забрана при определени условия Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Заключително събитие по кампанията „Новият програмен период 2014-2020 г.“
Ще бъдат представени последните варианти на оперативните програми Още
Номинации за "Инвеститор на годината 2013"
Крайният срок за участие е 29 ноември 2013 г. Още