Брой 6 (263), 09-01-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СЪОБЩЕНИЯ

Управляващият орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ на нов адрес


Управляващият орган на Оперативна програма „Регионално развитие“, уведомява своите бенефициенти и партньори относно преместването на своята дейност в нов офис  на адрес - гр. София 1303, бул. „Тодор Александров“ № 109, считано от 16 януари 2013 година.

Заедно с отделите на централно ниво, в новата офис сграда ще се помещава и регионален отдел „Югозападен район“.

Телефонните номера на административната структура ще останат без промяна. УО моли всички свои бенефициенти и партньори да изпращат цялата кореспонденция, адресирана до УО на ОПРР на горепосочения адрес.

Технологичният процес по преместването ще се осъществява на етапи в четири последователни дни в периода 15-18 януари 2013 г.  В тази връзка е възможно да има затруднения в осъществяването на комуникацията с УО на ОПРР, за което УО се извинява предварително.

Телефон за спешна връзка с ГД "ПРР" в този период е: 02/9405 439

НОВИНИ ОТ БТПП
За работодателите е важна класацията на висшите учебни заведения
Няма синхрон между необходимите на бизнеса специалисти и подготвяните от университетите кадри Още
През 2012 г. 17 анкети на БТПП представиха гледната точка на бизнеса
През тази година ще бъде отличена фирмата с най-активно участие в анкетните проучвания Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Износът ни за ЕС през периода януари-октомври 2012 г. е намалял с 3,1%
Търговията с трети страни продължава да расте Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Правителството одобри оперативна програма за наука и образование за периода 2014-2020
Предвижда се чрез новата оперативна програма да се осигурят значителни социално-икономически ползи за обществото Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Предложения за промени в законите, касаещи строителство в защитени територии
През следващата седмица те ще бъдат подложени на обществено обсъждане с всички заинтересовани лица, институции и браншови организации в Народното събрание Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
Обяснителни бележки на ЕК относно промени в директивата за фактуриране
Те разясняват някои от съществените промени по отношение правилата за документирането на доставките, отчитането и съхранението на данъчните документи Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Заетост и социално развитие — нарастващи различия и по-високи рискове от трайно социално изключване
Потвърждава се нов модел на задълбочаващи се различия, които се открояват най-силно между северните и южните страни от еврозоната Още
СЪОБЩЕНИЯ
Управляващият орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ на нов адрес