Брой 6 (263), 09-01-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

НСИ: Износът ни за ЕС през периода януари-октомври 2012 г. е намалял с 3,1%


Търговия с ЕС

Износът на България за Европейския съюз (ЕС) през периода януари-октомври 2012 г. е намалял с 3,1% спрямо същия период на предходната година. Той е в размер на 19,9 милиарда лева. Това сочат предварителните данни на последния анализ на Националния статистически институт (НСИ).

В рамките на периода основните търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия. Общи те формират 70,8% от износа за държавите - членки на ЕС.

Конкретно през октомври 2012 г. износът ни за Съюза е намалял със 7,9% на годишна база и е в размер на 2,1 млрд. лева.

За сметка на това вносът на България от ЕС за периода януари - октомври 2012 г. се е увеличил с 9,5% спрямо същия период на 2011 г. и е на стойност 24,3 млрд. лв. по цени CIF (costs, insurance and freight). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания.

През октомври вносът от страните-членки е нараснал с 2,9% на годишна база. Стойността му е 2,6 млрд. лв. по цени CIF.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - октомври 2012 г. е отрицателно и е на стойност 4 404,7 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на 3 452,1 млн. лева.

При износа на Европейския съюз, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през първите десет месеца на изминалата година в сравнение със същия период на 2011 г. най-голям ръст (31,3%) е отбелязан в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти”, а най-голям спад (29,6%) - при износа от сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“.

Най-голямо процентно увеличение при вноса от ЕС (46,3%) е отчетено в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти”, а намаление (9,7%) се наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)”.

Търговия с трети страни

През периода януари-ноември 2012 г. износът на България за трети страни се увеличава с 13.4% спрямо съответния период на предходната година и е в размер на 15.6 млрд. лева. Основните търговски партньори на България са Турция, Китай, Русия, Сърбия, БЮР Македония и САЩ, които формират 50.4% от износа за трети страни .

През ноември 2012 г. износът за трети страни се увеличава с 37% спрямо същия месец на предходната година и достига 1.7 млрд. лева. Това става ясно от представените днес данни на Националния статистически институт (НСИ).

Според информацията от миналия месец през периода януари - октомври 2012 г. износът на България за трети страни се увеличава с 11.1% спрямо съответния период на предходната година и е в размер на 13.9 млрд. лева.

Вносът на България от трети страни за първите единадесет месеца на 2012 г. се увеличава с 11.1% спрямо съответния период на предходната година и е на стойност 19.0 млрд. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Русия, Турция, Китай и Украйна.

През ноември 2012 г. вносът на България от трети страни намалява с 3.8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1.6 млрд. лева, става ясно още от данните на НСИ.

През единадесетте месеца на 2012 г. от България към страни от ЕС и извън Общността са изнесени стоки на стойност 37.7 млрд. лв. Спрямо съответния период на предходната година износът се увеличава с 3.1%. През ноември 2012 г. общият износ е в размер на 3.8 млрд. лв. и се увеличава с 11% спрямо същия месец на предходната година. Това става ясно от изнесените днес данни на Националния статистически институт (НСИ).

През периода януари - ноември 2012 г. в страната общо са внесени стоки на стойност 46 млрд. лв. (по цени CIF), или с 9.8% повече спрямо същия период на предходната година . През ноември 2012 г. общият внос нараства с 0.5% спрямо ноември 2011 г. и е в размер на 4.3 млрд. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно  и възлиза на 8,32 млрд. лв., което е с 2,97млрд. лв. повече от салдото единадесетте месеца на 2011 година. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото за периода  януари - ноември 2012 г. също е отрицателно и е в размер на 6,36 млрд. лева.

През ноември 2012 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и възлиза на 480.1 млн. лева. По цени FOB/FOB салдото също е отрицателно и е на стойност 270.2 млн. лева.

НОВИНИ ОТ БТПП
За работодателите е важна класацията на висшите учебни заведения
Няма синхрон между необходимите на бизнеса специалисти и подготвяните от университетите кадри Още
През 2012 г. 17 анкети на БТПП представиха гледната точка на бизнеса
През тази година ще бъде отличена фирмата с най-активно участие в анкетните проучвания Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Износът ни за ЕС през периода януари-октомври 2012 г. е намалял с 3,1%
Търговията с трети страни продължава да расте Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Правителството одобри оперативна програма за наука и образование за периода 2014-2020
Предвижда се чрез новата оперативна програма да се осигурят значителни социално-икономически ползи за обществото Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Предложения за промени в законите, касаещи строителство в защитени територии
През следващата седмица те ще бъдат подложени на обществено обсъждане с всички заинтересовани лица, институции и браншови организации в Народното събрание Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
Обяснителни бележки на ЕК относно промени в директивата за фактуриране
Те разясняват някои от съществените промени по отношение правилата за документирането на доставките, отчитането и съхранението на данъчните документи Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Заетост и социално развитие — нарастващи различия и по-високи рискове от трайно социално изключване
Потвърждава се нов модел на задълбочаващи се различия, които се открояват най-силно между северните и южните страни от еврозоната Още
СЪОБЩЕНИЯ
Управляващият орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ на нов адрес