Брой 6 (263), 09-01-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАКОНОПРОЕКТИ

Предложения за промени в законите, касаещи строителство в защитени територии


Предложенията за изменения в законите, регламентиращи строителство в защитени територии, включително дюни са публикувани днес, 9 януари, на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в секция „Нормативни актове“ – „Проекти на нормативни актове". Могат да бъдат намерени на следния линк: http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=law&type=8&id=555.
Работната група, която обсъди и предложи промените, беше свикана от министър Лиляна Павлова на 4 януари т.г. Участниците в нея дискутираха законите за устройство на територията, за устройство на Черноморското крайбрежие, за горите, за опазване на земеделските земи, за опазване на околната среда, за биологичното разнообразие и за защитените територии.

Коментари по проектите за изменение на законите могат да бъдат изпращани на press@mrrb.government.bg в срок до 15 януари.

През следващата седмица те ще бъдат подложени на обществено обсъждане с всички заинтересовани лица, институции и браншови организации в Народното събрание.

Законодателни предложения на Министерството на регионалното развитие и благоустрорйството, Министерството на земеделието и храните и Министерството на околната среда и водите

Законодателни предложения на природозащитни организации

Добави нов коментар

 

НОВИНИ ОТ БТПП
За работодателите е важна класацията на висшите учебни заведения
Няма синхрон между необходимите на бизнеса специалисти и подготвяните от университетите кадри Още
През 2012 г. 17 анкети на БТПП представиха гледната точка на бизнеса
През тази година ще бъде отличена фирмата с най-активно участие в анкетните проучвания Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Износът ни за ЕС през периода януари-октомври 2012 г. е намалял с 3,1%
Търговията с трети страни продължава да расте Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Правителството одобри оперативна програма за наука и образование за периода 2014-2020
Предвижда се чрез новата оперативна програма да се осигурят значителни социално-икономически ползи за обществото Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Предложения за промени в законите, касаещи строителство в защитени територии
През следващата седмица те ще бъдат подложени на обществено обсъждане с всички заинтересовани лица, институции и браншови организации в Народното събрание Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
Обяснителни бележки на ЕК относно промени в директивата за фактуриране
Те разясняват някои от съществените промени по отношение правилата за документирането на доставките, отчитането и съхранението на данъчните документи Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Заетост и социално развитие — нарастващи различия и по-високи рискове от трайно социално изключване
Потвърждава се нов модел на задълбочаващи се различия, които се открояват най-силно между северните и южните страни от еврозоната Още
СЪОБЩЕНИЯ
Управляващият орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ на нов адрес