Брой 6 (263), 09-01-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

През 2012 г. 17 анкети на БТПП представиха гледната точка на бизнеса


През 2012 г. икономическите анализатори на БТПП, фокусирайки се върху актуалните проблемите на стопанската дейност , проведоха 17 анкетни проучвания. В тях членовете на Палатата представиха коментари и предложения по промени в нормативната база, споделиха проблеми и съответни мерки в подкрепа на предприемачеството.

Диалогът с бизнеса беше опорна точка за отстояване на позиции и можем като равносметка да отчетем успех на някои от най-важните предложения на предприемачеството: да се запазят корпоративния и подоходен данък и да не се увеличават минималните осигурителни доходи за браншове без споразумения. Палатата продължава да защитава останалите позиции на бизнеса за по-добра бизнес среда, за намаляване на административния натиск върху фирмите чрез редуциране на регулаторните режими.

Паралелно с подкрепата и доверието, които получихме от нашите членове чрез техните активни позиции, анализаторите на БТПП успешно си партнираха и с водещи международни институции: Ifo Institute (Германия), Fitch Ratings, Eurochambres; чуждестранните посолства в страната и др.

През 2013 г. амбицията на анализаторския екип на Палатата е да разшири темите на проучванията, като очаква още повече мнения и коментари, които да представи на компетентните институции - както от позицията си на национално представителна работодателска организация, така и в международен план. Обмислят се критериите, за да може за първи път да се отличи най-активната фирма/мениджър в анкетните проучвания.

НОВИНИ ОТ БТПП
За работодателите е важна класацията на висшите учебни заведения
Няма синхрон между необходимите на бизнеса специалисти и подготвяните от университетите кадри Още
През 2012 г. 17 анкети на БТПП представиха гледната точка на бизнеса
През тази година ще бъде отличена фирмата с най-активно участие в анкетните проучвания Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Износът ни за ЕС през периода януари-октомври 2012 г. е намалял с 3,1%
Търговията с трети страни продължава да расте Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Правителството одобри оперативна програма за наука и образование за периода 2014-2020
Предвижда се чрез новата оперативна програма да се осигурят значителни социално-икономически ползи за обществото Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Предложения за промени в законите, касаещи строителство в защитени територии
През следващата седмица те ще бъдат подложени на обществено обсъждане с всички заинтересовани лица, институции и браншови организации в Народното събрание Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
Обяснителни бележки на ЕК относно промени в директивата за фактуриране
Те разясняват някои от съществените промени по отношение правилата за документирането на доставките, отчитането и съхранението на данъчните документи Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Заетост и социално развитие — нарастващи различия и по-високи рискове от трайно социално изключване
Потвърждава се нов модел на задълбочаващи се различия, които се открояват най-силно между северните и южните страни от еврозоната Още
СЪОБЩЕНИЯ
Управляващият орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ на нов адрес