Назад

„Аурубис България“ получи награда за иновации в конкурса ESG Awards на PwC България


„Аурубис България“ получи награда за иновации в конкурса „ESG Awards 2023“. Компанията е удостоена за принос към кръговата икономика с разработването на нови приложения на железния силикат като изходна суровина за строителството. Призът беше връчен на д-р инж. Емануела Манолова, мениджър бизнес развитие - железен силикат на специална церемония на 16 ноември 2023 г. в София.

Наградите „ESG Awards“ се връчват от „ПрайсуотърхаусКупърс България“ (PwC) в партньорство със Софийския университет и Зеления център за устойчиви финанси и енергетика. В конкурса участваха 60 компании със 100 кандидатури в различните категории. В категория „Иновации“ бяха оценявани основно проекти за намаляване на употребата на ресурси.

„Аурубис България“ е отличена за намирането на нови приложения на страничен продукт от медодобивната индустрия като изходна суровина за строителството. Железният силикат (фаялит) се получава в процеса на пирометалургично производство на анодна мед. Заводът на компанията до Пирдоп и Златица генерира средногодишно количество от 800 000 т., като ефективното управление на материала е значително предизвикателство. „Аурубис България“ инвестира в развойна дейност за разработването на приложения на фаялита и в търсенето на пазари за внедряването им.

Компанията стана първата в Европа, която е сертифицирана за използване на железния силикат като добавка за смесени цименти и първата от Групата Aurubis AG, която получава сертификат за използване на материала в бетони и разтвори. По този начин значително се разширяват възможностите за реализирането на вторичен продукт като суровина. Процесът изисква мултидисциплинарен подход  с експертиза в материалознанието, производствените технологии, опазването на околната среда и разработването на приложения в съответствие със строителните стандарти.

Използването на смесени цименти на база железен силикат е с потенциал за предефиниране на изходните материали в циментопроизводството при нарастване на дела на вторичен продукт от друга индустрия в тях. Намалява се и необходимостта от добива на първични природни ресурси и въздействието върху околната среда. При замяна на 20% от портландицимента с железен силикат се спестяват 170 000 т. въглеродни емисии на един млн. т. произведен цимент. При едновременна замяна на 20% от портландицимента и 100% от дребния добавъчен материал, намаляването на отпечатъка може да достигне до 116 000 т на един млн. куб.м. бетон. Замяната ще доведе и до намаляване на депонирането на железния силикат като отпадък и потреблението на вода за индустриални цели.

Наградите „ESG Awards“ на PwC България имат за цел да отличат организации с ефективни стратегии за устойчивост, продукти и решения, насочени към опазването на околната среда, социалните политики и доброто управление. Наградите се връчват в четирите категории - Стратегия, Иновации, Образователна програма и Лидер в устойчивото развитие. Кандидатурите бяха оценени от жури от независими експерти в областта на ESG, сред които доц. д-р Маню Моравенов, доц. д-р Марина Стефанова, Саша Безуханова, Светлин Писленски, Теодор Радонов и Ивайло Станчев.
--------------
„Аурубис България“ АД е част от водещата международна група за производство на метали Aurubis AG и е със структуроопределяща роля за икономиката на страната. Производствената база е разположена до Пирдоп и Златица в Средногорието. Основната дейност е преработването на медни концентрати, производство на рафинирана (катодна) мед, на медни аноди и вторични продукти като сярна киселина и железен силикат. Компанията провежда устойчива политика на социална отговорност на национално и регионално ниво.