Назад

Кръговата икономика в текстилния сектор – тема на среща в Палатата


Ефективни решения и модели, прилагани от Евротекс ЕООД

Председателят на БТПП Цветан Симеонов се срещна с представители TexCycle  - Сирма Желева, мениджър Устойчиво развитие, и Мария Крумова, мениджър Mаркетинг.

TexCycle е брандът, който обединява решения за оползотворяване на текстил, предлагани от Евротекс ЕООД. Компанията е основана през 2000г. в България и от тогава успешно развива дейности по сортиране, дистрибуция и търговия на едро с употребявани дрехи. През 2018 г. стартира и първата в страната система за разделно събиране на непотребни текстилни продукти. С разширяването на кръга от услуги за оползотворяване на текстил, компанията се фокусира и върху намирането на ефективни кръгови решения и е активен двигател за промяната на нагласите и навиците по отношение на разделното събиране и преработка на текстил. През тази есен TexCycle внедри за първи път у нас високотехнологична линия за рециклиране на излезли от употреба дрехи до текстилни влакна.

На проведената среща се установиха многобройните задачи, които трябва да се решат в текстилния сектор и БТПП  ще даде по-голяма гласност, за да се върви към екипна работа в разрешаването на проблемите и изпълнение на поставените изисквания към текстилната индустрия от ЕС. Обсъдени бяха и належащите препятствия пред Евротекс ЕООД с акцент  сътрудничество и съдействие при преодоляването им.

Симеонов представи Палатата като неправителствено сдружение със 128-годишна история, основана на принципите на доброволното членство, автономия и самофинансиране. Коментира насоките в дейността на БТПП през последните години, като особено внимание обърна на Съвета по Кръгова икономика към БТПП и необходимостта от повече дейни членове към него като TexCycle. 

Бяха набелязани някои възможности за бъдещо сътрудничество, които предстои да бъдат развити в реални инициативи и съвместни проучвания.