Назад

Среща с ръководството на Сдружение за развитие на бизнес и културни отношения Индия - България


Нирадж Кумар, председател на Сдружението за развитие на бизнес и културни отношения между Индия и България, разговаря с председателя на БТПП Цветан Симеонов.

Срещата бе в продължение на проведен по-рано видеоразговор с Палатата на МСП в Индия. Договорено бе компании членове на индийската организация да посетят подходящи за тях изложения в сферата на земеделието и отбраната през следващата година, като БТПП ще окаже съдействие при организацията на посещението.

В началото на следващата година БТПП, съвместно с партньорите от Индия, ще организира уебинар с възможност за участие на компании от двете страни и обсъждане на бъдещи сътрудничества.   

--------------
По информация от Министерството на икономиката и индустрията индийската икономика е една от най-големите в развиващия се свят. Страната заема челни места в света по номинален БВП и паритет на покупателната способност и е един от големите световни износители и вносители. Основните търговски партньори на Индия са: ЕС, САЩ, Китай, ОАЕ, Саудитска Арабия, Хонконг и Сингапур.

През 2022 г. общият стокообмен между България и Индия е на стойност 653.7 млн. щ.д. (увеличение от 63.1% спрямо 2021 г.), в т.ч. 393.5 млн. щ.д. български износ за Индия (ръст от 141.1%) и 260.2 млн. щ.д. внос (9.5% увеличение). Салдото е положително за България и възлиза на 133.3 млн. щ.д.

Основни стоки в износа ни за Индия през 2022 г. са: слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции (53.3%); минерални и химични азотни торове (14.7%); карбонати (3.4%); гъстомери; (2.9%); инструменти и апарати за физични или химични анализи (2.5%); и др.

През 2022 г. вносът от Индия се състои основно от: хетероциклени съединения; плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани; необработен алуминий; пневматични гуми от каучук и др.