Назад

Промишленост с нулеви нетни емисии: повече „зелени“ технологии в Европа


Защо е нужна подкрепа за развитието на „зелени“ технологии

Развитието на нови технологии като инсталации за слънчева и вятърна енергия, както и за извеждане на въглерод от атмосферата, създават условия за нов вид енергетика и промишленост, които не допринасят за климатичните изменения. Това е от голямо значение за постигането на целите на Европа по отношение на климата.

Според доклад на Международната агенция по енергетика от 2023 г. ако страните по света изпълнят изцяло обещанията си в областта на енергетиката и климата, пазарът на „зелени“ технологии може да се увеличи тройно до 2030 г. в сравнение с настоящия му размер, а работните места в сектора могат да се увеличат от 6 милиона на 14 милиона.

Към момента Европа до голяма степен внася тези технологии, докато други страни по света са увеличили усилията си за разширяване на капацитета си за местно производство.
Целите на законодателния акт за промишленост с нулеви нетни емисии

През март 2023 г. Европейската комисия предложи приемането на законодателен акт за промишленост с нулеви нетни емисии, който трябва да помогне за укрепването на европейския производствен капацитет.
Актът е част от Европейският зелен пакт и трябва да осигури основата за достъпна, надеждна и устойчива система за производство на енергия от чисти източници. Това на свой ред ще увеличи конкурентоспособността и устойчивостта на индустрията на ЕС.

Законодателството трябва също така да намали риска от замяна на предишната зависимост на ЕС от руските изкопаеми горива с нови стратегически зависимости.
Научете повече за зеления преход на ЕС.

Ключови елементи на законодателния акт за промишленост с нулеви нетни емисии 

Законодателният акт предлага мерки с цел ЕС да произвежда най-малко 40% от собствените си нужди за „зелени“ технологии до 2030 г. Технологиите, които се насърчават, включват слънчеви фотоволтаични и топлинни технологии, наземни и офшорни вятърни технологии, батерии и технологии за съхранение на енергия и други.
Актът поставя също така за цел ЕС да може да съхранява най-малко 50 милиона тона CO2 до 2030 г.
Правилата имат за цел да подкрепят и развитието на умения, необходими за напредъка на индустриите за чиста енергия, на европейско и местно ниво.

Какво предлагат депутатите?

Парламентарната комисия по промишленост одобри позицията си относно законодателството през октомври 2023 г. В своите изменения депутатите предложиха:

  • включване на компонентите, материалите и машините за производство на технологии за чиста енергия в обхвата на законодателството;
  • по-широк списък от обхванати технологии;
  • ускоряване на процеса на издаване на разрешителни;
  • създаване на условия за индустриални паркове за екологични технологии в ЕС.

Следващи стъпки

Парламентът ще гласува позицията си на пленарната сесия от 20 до 23 ноември. След като Парламентът и Съветът приемат позициите си, те ще започнат преговори за окончателния текст на законодателството.