Назад

Седмица на патентното знание в Европейското патентно ведомство


В периода от 28 до 30 ноември 2023 г., Европейското патентно ведомство (ЕПВ) организира Седмица на патентното знание (Patent Knowledge Week). Седмицата ще се провежда изцяло в дигитален формат.

Тазгодишното издание е насочено към широка аудитория – както патентни експерти, така и представители на малки и средни предприятия, университети, изследователи с малки или минимални познания в сферата на патентната информация.

Седмицата на патентното знание включва теми, свързани със системата на единния патент – проучване и търсене на данни, чрез използване на инструментите на ЕПВ, проследяване на революционното развитие на изкуствения интелект и др.

Събитието има за цел да подпомогне експертите в областта на иновациите да придобият знания за патентите, патентната информация и анализите, както и патентните проучвания и да основават решенията си на солидни патентни познания.

Регистрацията е безплатна и може да бъде направена ТУК