Назад

БАЕЗ ЕАД и БТПП обединяват усилията си за по-ефективно сътрудничество и популяризиране на предоставяните от тях бизнес услуги


В продължение на досегашните действия за надграждане на съществуващи партньорства с национално представителните организации на работодателите, БАЕЗ ЕАД предприе стъпка по установяване на по-тесни бизнес взаимоотношения с Българската търговско-промишлена палата.

На 27 юни се състоя среща между представляващите БАЕЗ ЕАД – Гълъбин Гълъбов и Бойка Василева, и Цветан Симеонов – председател на БТПП.

По време на срещата страните подписаха споразумение за сътрудничество, с което двете институции поемат ангажимент да съсредоточат съвместните си усилия към: обмен на бизнес информация и контакти, организиране на съвместни корпоративни събития и постигане на по-ефективно разпространение на предоставяните от тях бизнес услуги.

БАЕЗ като член на Съвета по инвестиции при БТПП вече участва в две събития в началото на годината с представяне на своите услуги. Предстои провеждане на Sofia International Money Expo на 10-11 октомври т.г., в което Българската агенция за експортно застраховане бе поканена да се включи отново.