Назад

Заседание на Консултативния съвет на Българската банка за развитие


Банката стартира дебата за създаване на новата си Стратегия 2024-2026 г. с бизнеса, синдикатите и общините

В продължение на диалога между представители на бизнеса и социалните партньори се състоя заседание на Консултативния съвет към Надзорния съвет на ББР. В него участваха националните работодателски организации, водещите синдикати и Националното сдружение на общините. БТПП бе представена от главния секретар Васил Тодоров.

На заседанието бяха обсъдени приоритетите в новата Стратегия за дейността на ББР 2024-2026 г. За първи път от създаването на банката целите и приоритетите й ще бъдат определени заедно с бизнеса, синдикатите и местната власт. На срещата беше направена и презентация на мисията и стратегическите цели на националните банки за развитие в Европа, които предоставят рискови заеми и изпълняват мерки при провеждане на държавна политика, често със социални и екологични ефекти.

„Този дебат е изключително важен и навременен. Ролята на държавата в него е ключова, защото в диалог с банката, бизнеса, синдикатите и местната власт следва да се очертаят съвременните стратегически цели и приоритети на ББР, които са функция от следваната от държавата политика“, каза председателят на Надзорния съвет доц. д-р Росен Карадимов.

Припомняме, че Консултативният съвет към ББР беше създаден през февруари 2023 г. Целта му е да се осигури директна връзка между банката и бизнеса, оптимизиране на процеса за създаване на нови финансови продукти и подпомагане на обществения контрол върху дейността на ББР.

Работодателските организации бяха запознати и с предимствата на подготвяната програма за финансиране на фирми със сключен договор за изпълнение на строително-монтажни работи за постигане на енергийна ефективност на сгради.