Назад

Представители на бизнеса и образованието ще популяризират възможностите за професионална реализация на възпитаниците на училищата по мода


Съвместни инициативи между училищата и бизнеса за популяризиране на възможностите за професионална реализация на учениците, които се обучават в училищата по мода, възможностите за изпълнение на държавния план-прием и разширяване на мрежата от бизнес партньори за обучение в реална работна среда са били обсъдени на работна среща на Националната асоциация на училищата по мода "Росица Иванова" (НАУМ). Срещата се е състояла в периода 25-27 юни в Трявна, съобщиха от Българската асоциация за текстил, облекло и кожи (БАТОК).

В събитието са участвали директори на професионални гимназии и учители, инж. Фани Тодорова – държавен експерт в Министерството на образованието и науката, Йордан Беловодски – изпълнителен директор на Българската асоциация по текстил, облекло и кожа (БАТОК), и Ирен Велковски – председател на Асоциацията на българските модни дизайнери.

Професионалните гимназии са споделили добри партньорски практики.

Йордан Беловидски е запознал участниците в работната среща с актуалната ситуация на бранш "Текстил, облекло и кожи" и е очертал перспективите и предизвикателствата във връзка със Стратегията на ЕС за устойчива мода.

Ирен Велковски е представил инициативата "Ти можеш!" на Центъра за социална справедливост към Асоциацията на българските модни дизайнери, насочена към младежи, които чрез изкуството, творчеството и красотата да бъдат подкрепени да изразят себе си, да добият смелост и да представят проектите си. Тя е подчертала важността на формирането на дигитални умения в професионалното образование. 

Участниците във форума са се обединили около необходимостта за въвеждане на дигитални технологии в училищата по мода с подкрепата на бизнеса, като за целта БАТОК се е ангажирала да създаде партньорска мрежа, включваща бизнеса, средните и висшите училища от сектора.