Брой 20 (780), 29-01-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ

БАН ще съдейства за осъвременяване на съществуващата Национална стратегия за демографско развитие на България


Експертен съвет към БАН ще съдейства за осъвременяване на съществуващата Национална стратегия за демографско развитие на България (2012-2030 г.). За това се договори вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин с академик Стефан Воденичаров по време на среща днес.

„Това, което им предложих и се радвам, че учените приеха, е да използваме тяхната експертиза, изследвания и опит, под формата на независим експертен съвет към БАН, който да подпомогне работата на съществуващия Национален съвет по демографска политика. Целта ми е в най-кратки срокове да преработим и най-вече - актуализираме съществуващата Стратегия за демографско развитие, като в нея се заложат няколко приоритетни направления, по които да се изградят конкретни мерки. След това те да влязат за обсъждане и в Народното събрание и оттам да бъдат заложени в политиките на отделните министерства. Знаете, че демографска политика не може да се прави само от едно министерство или от един документ. Демографската политика е хоризонтална и колкото по-бързо направим така, че конкретни мерки да бъдат не само заложени в работата на отделните министерства, но и реализирани на практика, толкова по-голям шанс имаме да преодолеем съществуващите проблеми и да овладеем негативните тенденции“, отбеляза след срещата с представителите на БАН министър Калфин.

По време на срещата, вицепремиерът представи визията си за повишаване видимостта и значението на Националния съвет, както и плановете си той да се разшири, като в него се включат общественици и изследователи. Според Ивайло Калфин, приоритетните теми, които трябва да бъдат изведени от Съвета и включени в преработената Стратегия, се свеждат до три водещи направления – качество на живот, мотивация за труд и борба с бедността. По настояване на министъра, към всяка една от темите ще бъдат разработени конкретни мерки, които да кореспондират с точни и ясни цели. „Само така бихме могли да отчитаме ефективност и да търсим резултати. Много държа това, което предстои да свършим в посока демография, да не е остане само на хартия, а да доведе до ясни резултати“, категоричен е той.

„Ще организираме Експертен независим съвет към БАН и участниците в него ще подкрепим осъвременяването на Стратегията и ще съдействаме за разработване на мерки за преодоляване на демографската криза“, обяви на свой ред акад. Воденичаров. За координатор на съвета беше определен съветникът на председателя на БАН - член-кореспондент Димитър Димитров. „Бихме могли да направим точен анализ на текущата ситуация и на базата на него да начертаем препоръки или мерки, които да бъдат, както в посока промяна в законодателството, така и в посока подобряване на взаимоотношенията и координация на политиките между отделните министерства“, отбеляза той.

В независимия експертен съвет към БАН ще бъде включен и проф. Йордан Христосков – два пъти служебен министър на труда и социалната политика. „Споделям идеята, че трябва да стъпим на съществуващата Стратегия, като я оптимизираме и модернизираме, повишавайки качеството й и най-вече- ефективността от нея“, добави той.

***
Допълнителна информация
Повече за Националния съвет по демографска политика можете да намерите тук
Националната стратегия за демографско развитие на населението в Р България (2012 – 2030 г.) можете да намерите тук

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Проблемите, свързани с пенсионно осигурителните дружества, не трябва да се решават пребързано, с несъгласувани решения
Въвеждането на регулации без задълбочено обществено обсъждане ще доведе до същия обществено неприемлив резултат, до който доведоха измененията в КСО Още
Китайска делегация от гр. Нинбо представи платформа за развитие на двустранните търговски връзки
Български фирми са поканени да участват в Изложение на стоки от Централна и Източна Европа в Нинбо Още
Нови членове на Палатата
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Приета е Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
Финансовият ресурс на програмата е 1 млрд. лева, а териториалният й обхват включва всички общини в страната Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Кръгла маса на тема: „Технологии за управление на водите“ по линия на ACEM
27 февруари 2015 г., гр. Делхи, Индия Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Улесняват правилата за участие на държавни предприятия в обществени поръчки
Създават се условия държавните предприятия да участват като равноправни партньори в процедурите за изпълнение на обществени поръчки Още
ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ
БАН ще съдейства за осъвременяване на съществуващата Национална стратегия за демографско развитие на България
Ще се изготви анализ на текущата ситуация и на базата на него ще се начертаят препоръки или мерки Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда
Транспониране на европейска директива относно контрола на опасностите от големи аварии Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Комисията и Парламентът прилагат нови правила относно регистъра за прозрачност
Новата система ще въведе промени, целящи по-голяма прозрачност в сфера на лобирането Още