Брой 20 (780), 29-01-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Комисията и Парламентът прилагат нови правила относно регистъра за прозрачност


В резултат на съвместната работа на Европейската комисия и Европейския парламент от вчера, 27 януари, започва да се използва нова версия на регистъра на ЕС за прозрачност. С „второто поколение“ на регистъра се прилагат разпоредбите на преразгледаното Междуинституционално споразумение, подписано между Европейския парламент и Европейската комисия през април 2014 г.

Новата система променя начина, по който се декларират човешките ресурси, инвестирани в лобиране, тя изисква допълнителна информация относно участието в комитети, форуми, смесени групи или други подобни структури на ЕС и относно текущата работа по законодателни проекти. Тя също така разширява до всички регистранти изискването да бъдат декларирани прогнозните разходи, свързани с лобиране.

Освен това рационализирана процедура „сигнали и жалби“ позволява информацията, за която се твърди, че е подвеждаща, да бъде контролирана по-строго и да бъде обработвана по-ефективно. Системата осигурява и нови стимули за увеличаване на добавената стойност от регистрацията, например изискване за регистриране на желаещите да се срещнат с комисари, членове на кабинети или генерални директори или за всяка организация, желаеща да вземе думата при изслушванията, организирани от Европейския парламент.

Нов по-лесен за ползване уебсайт подобрява публичния интерфейс и опростява процеса на регистрация, като предоставя напътствия на всеки етап.

Контекст

Предприетите днес стъпки са необходими за прилагането на споразумение, подписано през април 2014 г. През 2015 г. Комисията Юнкер възнамерява да направи собствено предложение за задължителен регистър на лобистите, обхващащ Комисията, Европейския парламент и Съвета. За изготвянето на това предложение отговаря първият заместник-председател г-н Тимерманс.

На 25 ноември 2014 г. Комисията Юнкер вече даде импулс за по-голяма прозрачност, като прие две решения, налагащи публикуването на информация относно заседанията, проведени между комисари, членове на техните кабинети и генерални директори с организации и самостоятелно заети физически лица. Председателят Юнкер поясни също, че по принцип те следва да се срещат само с организации и самостоятелно заети физически лица, които фигурират в регистъра за прозрачност. Комисията е поела ангажимент да увеличи прозрачността и да поддържа открит и постоянен диалог със заинтересованите страни.

За повече информация:

Решение на Комисията за публикуване на информация относно проведените заседания между генерални директори на Комисията и организации или самостоятелно заети физически лица

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Проблемите, свързани с пенсионно осигурителните дружества, не трябва да се решават пребързано, с несъгласувани решения
Въвеждането на регулации без задълбочено обществено обсъждане ще доведе до същия обществено неприемлив резултат, до който доведоха измененията в КСО Още
Китайска делегация от гр. Нинбо представи платформа за развитие на двустранните търговски връзки
Български фирми са поканени да участват в Изложение на стоки от Централна и Източна Европа в Нинбо Още
Нови членове на Палатата
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Приета е Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
Финансовият ресурс на програмата е 1 млрд. лева, а териториалният й обхват включва всички общини в страната Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Кръгла маса на тема: „Технологии за управление на водите“ по линия на ACEM
27 февруари 2015 г., гр. Делхи, Индия Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Улесняват правилата за участие на държавни предприятия в обществени поръчки
Създават се условия държавните предприятия да участват като равноправни партньори в процедурите за изпълнение на обществени поръчки Още
ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ
БАН ще съдейства за осъвременяване на съществуващата Национална стратегия за демографско развитие на България
Ще се изготви анализ на текущата ситуация и на базата на него ще се начертаят препоръки или мерки Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда
Транспониране на европейска директива относно контрола на опасностите от големи аварии Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Комисията и Парламентът прилагат нови правила относно регистъра за прозрачност
Новата система ще въведе промени, целящи по-голяма прозрачност в сфера на лобирането Още