Брой 20 (780), 29-01-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Кръгла маса на тема: „Технологии за управление на водите“ по линия на ACEM


На 27 февруари 2015 г. в гр. Делхи, Индия ще се проведе Кръгла маса на тема: „Технологии за управление на водите“ по линия на ACEM (форум Азия-Европа).

Кръглата маса е част от изложението Water India и се организира съвместно от МВнР на Индия и от Конфедерацията на индийската индустрия. Събитието ще предостави възможност за обмен както между експерти от правителствения сектор, така и между представители на академичните среди и бизнеса.

Българското участие в различните инициативи на АСЕМ е важен елемент както в цялостната дейност на страната ни като член на ЕС, така и в диалога с азиатските партньори. Темата на кръглата маса кореспондира и със сферата на обмен в рамките на инициативата Дунав-Меконг по линия на АСЕМ, в която страната ни е съорганизатор.

Допълнителна информация може да бъде намерена на интернет страницата на сайта на АСЕМ:   www.aseminfoboard.org  

Приложениe: Concept Paper on Towards Efficient & Sustainable Water Management through partnerships amongst ASEM countries.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Проблемите, свързани с пенсионно осигурителните дружества, не трябва да се решават пребързано, с несъгласувани решения
Въвеждането на регулации без задълбочено обществено обсъждане ще доведе до същия обществено неприемлив резултат, до който доведоха измененията в КСО Още
Китайска делегация от гр. Нинбо представи платформа за развитие на двустранните търговски връзки
Български фирми са поканени да участват в Изложение на стоки от Централна и Източна Европа в Нинбо Още
Нови членове на Палатата
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Приета е Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
Финансовият ресурс на програмата е 1 млрд. лева, а териториалният й обхват включва всички общини в страната Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Кръгла маса на тема: „Технологии за управление на водите“ по линия на ACEM
27 февруари 2015 г., гр. Делхи, Индия Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Улесняват правилата за участие на държавни предприятия в обществени поръчки
Създават се условия държавните предприятия да участват като равноправни партньори в процедурите за изпълнение на обществени поръчки Още
ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ
БАН ще съдейства за осъвременяване на съществуващата Национална стратегия за демографско развитие на България
Ще се изготви анализ на текущата ситуация и на базата на него ще се начертаят препоръки или мерки Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда
Транспониране на европейска директива относно контрола на опасностите от големи аварии Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Комисията и Парламентът прилагат нови правила относно регистъра за прозрачност
Новата система ще въведе промени, целящи по-голяма прозрачност в сфера на лобирането Още