Брой 223 (228), 15-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БАНКИ, БОРСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ

Приоритетно кредитиране на МСП е основният фокус в тригодишната стратегия за дейността на Българската банка за развитие


Правителството прие тригодишна стратегия за дейността на Българската банка за развитие (ББР). Основният фокус, заложен в нея, е приоритетно кредитиране на малките и средни предприятия (МСП) при максимално добри финансови условия. Намеренията на банката са за включването й като подпомагаща институция при усвояването на средства от Европейския съюз по линия на оперативните програми и участието й като финансираща институция при реализирането на проекти за публично-частно партньорство.

Ефективен способ за реализация на икономическата политика на правителството в подкрепа на МСП е разгръщането на инициативите, финансирани от дъщерните дружества на ББР – Националният гаранционен фонд и Микрофинансиращата институция „Джобс”.

Конкретната цел, която се поставя пред Банката с хоризонт 2014 г., е двукратно нарастване спрямо края на 2010 г. на обема на кредитния портфейл, предоставен в директни кредити, както и в партньорство с другите банки. Стремежът ще бъде насочен към постигане на нов баланс между директното кредитиране и on-lending програмите – преход от сегашното разпределение 50:50 към ново целево ниво – 60% директни кредити:40% кредити през други банки. Нова пропорция трябва да бъде постигната и между основните кредитни сегменти в портфейла на ББР – при 40% външен on-lending останалите 60% трябва да бъдат разпределени поравно между кредитите за МСП и за големите корпоративни клиенти.

Целта с хоризонт „2016” е поддържането на ускорен растеж и достигане на балансови обеми, финансови резултати и ангажираност към националната икономика, съответстващи на пълния потенциал на ББР. Очакваният краен ефект е Банката да заеме позиция сред водещите финансови институции в страната, като по този начин се превърне в реален инструмент за прилагане на икономическата политика на правителството.

Българската банка за развитие беше създадена със закон, приет през 2008 г. Основните цели на единствената 100% държавна банка са подобряване, стимулиране и развитие на общия икономически, експортен и технологичен потенциал на МСП чрез улесняване на достъпа им до финансиране; привличане и управление на средносрочни и дългосрочни местни и чуждестранни ресурси, необходими за реализиране на икономическото развитие на страната; прилагане на схеми и инструменти за финансиране на публични инвестиции и проекти, които са приоритетни за икономиката на страната, и привличане на средства и управление на проекти от международни финансови и други институции.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Участие в международна конференция „Влиянието на икономическата криза върху индустриалните отношения и политиките за справяне с кризата”
БТПП продължава да е партньор на Световната банка
Необходимо е балансирано и общоприемливо решение за ВЕИ
Анализът показва, че няма друга реална разумна алтернативa, освен мощното развитие на ВЕИ Още
Новият посланик на Кралство Белгия посети БТПП
БТПП участва в Първата асамблея на малките и средни предприятия и Европейски награди за предприемачество 2012
Домакин на събитието е Кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз Още
НОВИНИ ОТ РТПП/К
Работна среща на тема: „Възможности за сътрудничество и търговия между България и Аржентина"
Срещата се организира от Търговско-промишлена камара – Пловдив и Посолство на Република Аржентина у нас Още
ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
Български фирми могат да се включат в допитване на ЕК за интернет предприемачеството
Идеите може да обхващат технологични изследвания, въпроси на иновациите, както и аспекти на бизнес средата Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Министерският съвет прие Национална програма „Цифрова България 2015”.
Програмата дава мерките в областта на информационното общество, които предстои да бъдат реализирани в краткосрочен план до 2015 г. Още
БАНКИ, БОРСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ
Приоритетно кредитиране на МСП е основният фокус в тригодишната стратегия за дейността на Българската банка за развитие
Банката е подпомагаща институция при усвояването на средства от ЕС и финансираща институция при реализирането на проекти за публично-частно партньорство Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Приети са промени в Закона за експортния контрол
Облекчават се административните процедури при експорт Още