Брой 223 (228), 15-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

Министерският съвет прие Национална програма „Цифрова България 2015”.


Програмата има за цел да дефинира параметрите за развитие на информационното общество в България и да подпомогне изпълнението на европейските направления и задачи до 2015 г., описани в Цифровата програма на Европа, като основен стълб в европейската стратегия „Европа 2020”. В процеса на това развитие информационните и комуникационни технологии продължават да са двигател за повишаване на качеството на живот на всички граждани. Програмата стимулира иновациите и отразява новата роля на интернет като критична инфраструктура и жизнено важна среда за икономическа и обществена активност.

Програмата дава мерките в областта на информационното общество, които предстои да бъдат реализирани в краткосрочен план до 2015 г. от българските институции в изпълнение на Цифровата програма на Европа.

НОВИНИ ОТ БТПП
Участие в международна конференция „Влиянието на икономическата криза върху индустриалните отношения и политиките за справяне с кризата”
БТПП продължава да е партньор на Световната банка
Необходимо е балансирано и общоприемливо решение за ВЕИ
Анализът показва, че няма друга реална разумна алтернативa, освен мощното развитие на ВЕИ Още
Новият посланик на Кралство Белгия посети БТПП
БТПП участва в Първата асамблея на малките и средни предприятия и Европейски награди за предприемачество 2012
Домакин на събитието е Кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз Още
НОВИНИ ОТ РТПП/К
Работна среща на тема: „Възможности за сътрудничество и търговия между България и Аржентина"
Срещата се организира от Търговско-промишлена камара – Пловдив и Посолство на Република Аржентина у нас Още
ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
Български фирми могат да се включат в допитване на ЕК за интернет предприемачеството
Идеите може да обхващат технологични изследвания, въпроси на иновациите, както и аспекти на бизнес средата Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Министерският съвет прие Национална програма „Цифрова България 2015”.
Програмата дава мерките в областта на информационното общество, които предстои да бъдат реализирани в краткосрочен план до 2015 г. Още
БАНКИ, БОРСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ
Приоритетно кредитиране на МСП е основният фокус в тригодишната стратегия за дейността на Българската банка за развитие
Банката е подпомагаща институция при усвояването на средства от ЕС и финансираща институция при реализирането на проекти за публично-частно партньорство Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Приети са промени в Закона за експортния контрол
Облекчават се административните процедури при експорт Още