Брой 223 (228), 15-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Участие в международна конференция „Влиянието на икономическата криза върху индустриалните отношения и политиките за справяне с кризата”


Социалният диалог между МТСП, синдикатите и работодателските организации е ключов механизъм за преодоляването на последствията от икономическата криза, каза министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов днес на конференция „Влиянието на икономическата криза върху индустриалните отношения и политиките за справяне с кризата”. Той запозна присъстващите с действията на българското правителство и социалните партньори в областта на заетостта като се позова на данни на НСИ. Според националната статистика коефициентът на безработица на лицата между 15-24 години от наблюдението на работната сила за 2-то тримесечие на 2012 г. намалява с 3 пункта спрямо коефициента за 1-то тримесечие на годината.

БТПП подкрепя изцяло усилията на правителството за преодоляване на негативните тенденции в социалната сфера, каза председателят на БТПП в изказването си на конференцията. Като приоритетна група на пазара на труда той посочи младежите до 29-години. Същевременно отбеляза, че редица сектори на икономиката се развиват успешно, производителността и доходите растат. Във връзка с разпространението на КТД Симеонов отбеляза, че към тази практика трябва да се подхожда изключително предпазливо, за да не се „захранва” сивия сектор.

Председателят на Палатата се спря и на ролята на диалога, като даде пример с изготвянето на антикризисната програма и отбеляза, че според анализатори резултатът от изпълнението й е висок.

Симеонов изтъкна и един парадокс – в условия на криза, от една страна, членовете и на работодателските организации, и на синдикатите се затрудняват да плащат членски внос, а от друга - нуждите от защита и подкрепа растат.

Зинаида Златанова, ръководител на Представителството на ЕК в България, се спря на усилията на ЕС към възстановяването на индустрията. В тази връзка тя отбеляза многообразните и нарастващи изисквания и регламенти към индустриалните предприятия, включително и свързаните с отпадъците и опазването на околната среда. Всичко това затруднява европейските индустриалните предприятия, ограничава тяхната конкурентоспособност и ги поставя в неравностойна позиция спрямо фирми от други държави, където няма такива изисквания.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Участие в международна конференция „Влиянието на икономическата криза върху индустриалните отношения и политиките за справяне с кризата”
БТПП продължава да е партньор на Световната банка
Необходимо е балансирано и общоприемливо решение за ВЕИ
Анализът показва, че няма друга реална разумна алтернативa, освен мощното развитие на ВЕИ Още
Новият посланик на Кралство Белгия посети БТПП
БТПП участва в Първата асамблея на малките и средни предприятия и Европейски награди за предприемачество 2012
Домакин на събитието е Кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз Още
НОВИНИ ОТ РТПП/К
Работна среща на тема: „Възможности за сътрудничество и търговия между България и Аржентина"
Срещата се организира от Търговско-промишлена камара – Пловдив и Посолство на Република Аржентина у нас Още
ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
Български фирми могат да се включат в допитване на ЕК за интернет предприемачеството
Идеите може да обхващат технологични изследвания, въпроси на иновациите, както и аспекти на бизнес средата Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Министерският съвет прие Национална програма „Цифрова България 2015”.
Програмата дава мерките в областта на информационното общество, които предстои да бъдат реализирани в краткосрочен план до 2015 г. Още
БАНКИ, БОРСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ
Приоритетно кредитиране на МСП е основният фокус в тригодишната стратегия за дейността на Българската банка за развитие
Банката е подпомагаща институция при усвояването на средства от ЕС и финансираща институция при реализирането на проекти за публично-частно партньорство Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Приети са промени в Закона за експортния контрол
Облекчават се административните процедури при експорт Още