Брой 223 (228), 15-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Необходимо е балансирано и общоприемливо решение за ВЕИ


На специална среща в БТПП бяха коментирани резултатите от дискусия за инвестиционните механизми за енергийна ефективност, организирана съвместно от Германското посолство, Федералното министерство за опазване на околната среда, природата и ядрената сигурност, както и Българското училище за политика „Димитър Паница“.

Подчертана бе тясната и неразривна връзка между енергийна ефективност и възобновяемите енергийни източници /ВЕИ/ - въпрос, който в последно време, като че ли се  подценява в страната. 

Средното потребление на електроенергия в ЕС е два пъти по-голямо, отколкото в България, въпреки 4 до 5 пъти по-голямата енергийна ефективност. Като се има предвид това обстоятелство и фактът, че потенциалът за енергийна ефективност е много по-малък от общоприетите мнения в обществото и съобщенията в пресата, може да се очаква при едно средно икономическо развитие в страната през следващите десетилетия, въпреки големите усилия, включително на президентството за максимални резултати в областта на енергийната ефективност, че нуждата от електроенергия в България през следващите години значително ще нарасне. Това, както и фактът, че конвенционалните енергийни източници ще бъдат на изчерпване през 2050 г., ясно показват, че няма реална разумна друга алтернатива в света, освен мощното развитие на ВЕИ, което изцяло се отнася и за България.

Беше оценено като нелогично решението на ДЕКЕВР от 14.09.2012 г., за въвеждане на т.нар. „такса за присъединяване“ за ВЕИ, която не само е противоконституционна, но и със своя размер за някои фотоволтаични паркове стига до 40% от дохода, с което става икономически непоносима и осъжда на фалит голяма част от инвеститорите, създавайки големи проблеми за финансиращите банки. 

В тази връзка, председателят на БТПП Цветан Симеонов, заедно с неговите съветници по енергийните въпроси - Владимир Пенков, управляващ съдружник на адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ и член на УС на БТПП, и Светослав Димитров - съдружник и адвокат от същото дружество, обсъдиха предизвикателствата пред производството на електрическа енергия от ВЕИ. Палатата отново призовава внимателно да се обмислят необходимите мерки за решаване на проблемите, като не се прехвърля цялата тежест отново върху бизнеса и по-специално производителите на ВЕИ, а в диалог, проведен при пълна прозрачност и съобразен с мненията на всички участници, се приеме едно решение в рамките на закона, което да е икономически поносимо за всички.

Вижте резюме на становищата, представени на кръглата маса за ВЕИ, проведена на 31.10.2012

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Участие в международна конференция „Влиянието на икономическата криза върху индустриалните отношения и политиките за справяне с кризата”
БТПП продължава да е партньор на Световната банка
Необходимо е балансирано и общоприемливо решение за ВЕИ
Анализът показва, че няма друга реална разумна алтернативa, освен мощното развитие на ВЕИ Още
Новият посланик на Кралство Белгия посети БТПП
БТПП участва в Първата асамблея на малките и средни предприятия и Европейски награди за предприемачество 2012
Домакин на събитието е Кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз Още
НОВИНИ ОТ РТПП/К
Работна среща на тема: „Възможности за сътрудничество и търговия между България и Аржентина"
Срещата се организира от Търговско-промишлена камара – Пловдив и Посолство на Република Аржентина у нас Още
ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
Български фирми могат да се включат в допитване на ЕК за интернет предприемачеството
Идеите може да обхващат технологични изследвания, въпроси на иновациите, както и аспекти на бизнес средата Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Министерският съвет прие Национална програма „Цифрова България 2015”.
Програмата дава мерките в областта на информационното общество, които предстои да бъдат реализирани в краткосрочен план до 2015 г. Още
БАНКИ, БОРСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ
Приоритетно кредитиране на МСП е основният фокус в тригодишната стратегия за дейността на Българската банка за развитие
Банката е подпомагаща институция при усвояването на средства от ЕС и финансираща институция при реализирането на проекти за публично-частно партньорство Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Приети са промени в Закона за експортния контрол
Облекчават се административните процедури при експорт Още