Брой 223 (228), 15-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ДИАЛОГ С БИЗНЕСА

Български фирми могат да се включат в допитване на ЕК за интернет предприемачеството


Български организации, фирми и граждани могат да се включат с мнения какви иновации в информационните и комуникационните технологии и в уеб-базираното предприемачество, да се финансират от Европейския съюз.

Идеите може да обхващат технологични изследвания, въпроси на иновациите, както и аспекти на бизнес средата. Допитването е фокусирано върху аспекти, свързани с финансиране и мерки за подкрепа, а не с нормативна уредба.

Участниците в общоевропейската консултация е необходимо да предложат кратко описание на идеята, оценка на бюджета, който ще е необходим за нейната реализация и важността й за технологичните компании в Европа.

С бюджет от около 80 млрд. евро, новата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020” (2014 - 2020 г.) се стреми да създаде нов растеж и работни места. Инициативата е част от  стратегията „Европа 2020“, в която научните изследвания и иновациите са определени като централен елемент.

Сред приоритетите на Цифровата програма за Европа са укрепването на средата за уеб-предприемачите, увеличаването на броя на стартиращи фирми за уеб разработване, както и подпомагане на развитието им.

Подробности за допитването могат да се намерят на страницата:
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8835.

Предложенията на всички заинтересовани могат да се изпращат до 05.12.2012 г. на е-mail: CNECT-WEBENTREPRENEURS@EC.EUROPA.EU.

Информация за програмата Horizon 2020 може да се намери на адрес:
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020.

НОВИНИ ОТ БТПП
Участие в международна конференция „Влиянието на икономическата криза върху индустриалните отношения и политиките за справяне с кризата”
БТПП продължава да е партньор на Световната банка
Необходимо е балансирано и общоприемливо решение за ВЕИ
Анализът показва, че няма друга реална разумна алтернативa, освен мощното развитие на ВЕИ Още
Новият посланик на Кралство Белгия посети БТПП
БТПП участва в Първата асамблея на малките и средни предприятия и Европейски награди за предприемачество 2012
Домакин на събитието е Кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз Още
НОВИНИ ОТ РТПП/К
Работна среща на тема: „Възможности за сътрудничество и търговия между България и Аржентина"
Срещата се организира от Търговско-промишлена камара – Пловдив и Посолство на Република Аржентина у нас Още
ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
Български фирми могат да се включат в допитване на ЕК за интернет предприемачеството
Идеите може да обхващат технологични изследвания, въпроси на иновациите, както и аспекти на бизнес средата Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Министерският съвет прие Национална програма „Цифрова България 2015”.
Програмата дава мерките в областта на информационното общество, които предстои да бъдат реализирани в краткосрочен план до 2015 г. Още
БАНКИ, БОРСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ
Приоритетно кредитиране на МСП е основният фокус в тригодишната стратегия за дейността на Българската банка за развитие
Банката е подпомагаща институция при усвояването на средства от ЕС и финансираща институция при реализирането на проекти за публично-частно партньорство Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Приети са промени в Закона за експортния контрол
Облекчават се административните процедури при експорт Още