Брой 223 (228), 15-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ

Приети са промени в Закона за експортния контрол


С приетите вчера от Парламента на второ четене промени в Закона за експортния контрол се въвеждат нови разрешения на Европейския съюз за износа на изделия с двойна употреба. Облекчават се и административните процедури при експорт.

Промените в Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба въвеждат в българското законодателство Регламент (ЕС) 1232/2011 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 428/2009 на Съвета за въвеждане на режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба. Основна цел на промените е въвеждането на пет нови разрешения на ЕС за износ. Контролните органи ще имат възможност да забранят използването на генерално разрешение на ЕС за износ, ако съществува основателно подозрение относно способността на износителите да спазват условията на съответно законодателно разрешение или разпоредба за контрол върху експорта на изделия с двойна употреба.

Лицата, които желаят да получат лиценз за внос, износ и транспортиране на продукти, свързани с отбраната, или за извършване на брокерска дейност с тях, трябва да предоставят информация за въведената в дружеството система за вътрешен контрол.

Депутатите не приеха част от промените на второ четене в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, внесен от Министерски съвет. Депутатите отхвърлиха текстовете в преходните и заключителните разпоредби към законопроекта, касаещи производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници.

НОВИНИ ОТ БТПП
Участие в международна конференция „Влиянието на икономическата криза върху индустриалните отношения и политиките за справяне с кризата”
БТПП продължава да е партньор на Световната банка
Необходимо е балансирано и общоприемливо решение за ВЕИ
Анализът показва, че няма друга реална разумна алтернативa, освен мощното развитие на ВЕИ Още
Новият посланик на Кралство Белгия посети БТПП
БТПП участва в Първата асамблея на малките и средни предприятия и Европейски награди за предприемачество 2012
Домакин на събитието е Кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз Още
НОВИНИ ОТ РТПП/К
Работна среща на тема: „Възможности за сътрудничество и търговия между България и Аржентина"
Срещата се организира от Търговско-промишлена камара – Пловдив и Посолство на Република Аржентина у нас Още
ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
Български фирми могат да се включат в допитване на ЕК за интернет предприемачеството
Идеите може да обхващат технологични изследвания, въпроси на иновациите, както и аспекти на бизнес средата Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Министерският съвет прие Национална програма „Цифрова България 2015”.
Програмата дава мерките в областта на информационното общество, които предстои да бъдат реализирани в краткосрочен план до 2015 г. Още
БАНКИ, БОРСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ
Приоритетно кредитиране на МСП е основният фокус в тригодишната стратегия за дейността на Българската банка за развитие
Банката е подпомагаща институция при усвояването на средства от ЕС и финансираща институция при реализирането на проекти за публично-частно партньорство Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Приети са промени в Закона за експортния контрол
Облекчават се административните процедури при експорт Още