Брой 60 (65), 26-03-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БАНКИ, БОРСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ

Търговски банки получиха 100 млн. лв. кредитна линия за бизнеса

Българската банка за развитие (ББР) предоставя 100 млн. лв. финансиране на търговски банки, които ще използват ресурса за отпускане на кредити за малки и средни предприятия при преференциални условия - лихва до 7 процента годишно и срок на погасяване до пет години. Възможност да се възползват от кредити по тази програма ще имат всички български фирми, отговарящи на критериите на Закона за МСП, с изключение на опериращите в някои специфични сектори като хазарт, търговия с оръжие, спекулации с недвижими имоти..

Лихвите по отпусканите кредити чрез тази кредитна линия ще са с поне 2.5-3 процента по-ниски от сега предоставяните на бизнеса. Предимство ще е и че лихвите ще са фиксирани за петгодишния период на кредита.

Договори с ББР за отпускане на фирмени кредити подписаха днес, 26 март, главните изпълнителни директори на "УниКредит Булбанк", "Банка ДСК", "Алианц", "МКБ Юнионбанк", "ПроКредит Банк", "Общинска Банка" и "Сосиете Женерал Експресбанк".

Макар че размерът на кредитната линия е твърде малък спрямо целия кредитен пазар, иска ни се този инструмент да повлияе в позитивна посока пазара - към намаляване на лихвите по кредитите, коментира Асен Ягодин, председател на УС и изпълнителен директор на ББР.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Търговската тайна не трябва да има приоритет, когато се харчат публични средства
Форум на тема „Пакт за почтеност при обществените поръчки” обсъди нов подход за превенция на корупцията Още
БТПП проведе успешен Българо-китайски бизнес форум
Успехът на китайските инвеститори в нашата страна е най-добрата реклама за правене на бизнес в България Още
Курс за обучение на млади юристи по въпросите на Арбитражния съд
Обучението е с теоретико-практическа насоченост, в извънработно време Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
БАНКИ, БОРСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ
Търговски банки получиха 100 млн. лв. кредитна линия за бизнеса
Ще се отпускат кредити за МСП при преференциални условия - лихва до 7 процента годишно и срок на погасяване до пет години Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
CLIMATE-ADAPT - нов инструмент в помощ на разработването на политика за адаптация към климата
Въздействията от изменението на климата пораждат значителни социални, екологични и икономически заплахи за европейската и световната общност Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Форум за Югоизточна Европа за управление на отпадъци, рециклиране и възобновяема енергия