Брой 60 (65), 26-03-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Форум за Югоизточна Европа за управление на отпадъци, рециклиране и възобновяема енергия

В периода 28-30 март 2012 г. в Интерекспо Център – София, ще се проведе Форум за Югоизточна Европа, който включва:  Конференция и изложба за управление на отпадъци, рециклиране и екология 'Save the Planet'; Конгрес и изложба за енергийна ефективност и възобновяема енергия (EE и ВЕ) и Изложба за соларни технологии SEE Solar

Изявата се организира от Виа Експо и ще бъде ефективна платформа за представяне на последните тенденции и осъществяване на партньорства между бизнеса и институциите. Австрия, един от лидерите в разработването на екологични технологии, е страна във фокуса на 'Save the Planet'.

Конференция 'Save the Planet' и Конгрес за ЕЕ и ВЕ
В програмата на двата форума ще вземат участие лектори от 20 държави с богат практически опит. 

Участниците ще се запознаят с въпросите за ефективно управление на отпадъците, депониране, предотвратяване и рециклиране, производство на енергия от отпадъци, ресурси от биомаса, биоенергия, енергийна ефективност, финансиране на EE и ВЕ проекти и др.  

Изложбите
Над 300 водещи компании ще представят оборудване за третиране и събиране на отпадъци, транспортни средства,  технологии за компостиране, рециклиращи машини, системи за соларна, био-, вятърна и хидроенергия, решения за енергийната ефективност, електрически превозни средства, финансови и консултантски услуги и др.  Изложителите ще осъществят директни контакти с над 7000 посетители от Югоизточна и Централна Европа, работещи в областите: държавната и общинска администрация, управление на отпадъци, рециклиране, екология, зелена енергия,  строителство, транспорт, финанси и др.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Търговската тайна не трябва да има приоритет, когато се харчат публични средства
Форум на тема „Пакт за почтеност при обществените поръчки” обсъди нов подход за превенция на корупцията Още
БТПП проведе успешен Българо-китайски бизнес форум
Успехът на китайските инвеститори в нашата страна е най-добрата реклама за правене на бизнес в България Още
Курс за обучение на млади юристи по въпросите на Арбитражния съд
Обучението е с теоретико-практическа насоченост, в извънработно време Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
БАНКИ, БОРСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ
Търговски банки получиха 100 млн. лв. кредитна линия за бизнеса
Ще се отпускат кредити за МСП при преференциални условия - лихва до 7 процента годишно и срок на погасяване до пет години Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
CLIMATE-ADAPT - нов инструмент в помощ на разработването на политика за адаптация към климата
Въздействията от изменението на климата пораждат значителни социални, екологични и икономически заплахи за европейската и световната общност Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Форум за Югоизточна Европа за управление на отпадъци, рециклиране и възобновяема енергия