Брой 60 (65), 26-03-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП проведе успешен Българо-китайски бизнес форум


Повече от 200 представители на бизнеса от България и Китай участваха в организирания от Българската търговско-промишлена палата и Китайската търговска палата за внос и износ на машини и електронни продукти. Форумът бе по повод посещението на зам.-министъра на икономиката на Китайската народна република Дзян Яопин у нас, по покана на своя колега зам.-министъра на икономиката, енергетиката и туризма Иво Маринов.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов откри форума с представяне на сътрудничеството с Китай като перспективно и обещаващо - както на фона на вече направените китайски инвестиции в България, така и въз основа на нарастващия стокообмен между двете страни. За десетте месеца на 2011 г. българският износ се е увеличил с 47% спрямо същия период на 2010 г.

Форумът дава важно послание – съществуват възможности за по-мащабни инвестиции на китайски компании в страната ни. Представителите на китайските компании проявиха интерес в областите: информационни технологии, електронни компоненти, авиационна индустрия, автомобилостроене, електрооборудване, енергетика и др. Сред китайските организации, участващи във форума, имаше и финансови институции, които предлагат директно съдействие за осъществяване на договорености между фирми от двете страни.

Като приветства участниците зам.-министър Иво Маринов сподели, че България отдава приоритетно значение на търговско-икономическите си връзки с Китай. Той се спря накратко на реализираните вече успешни китайски инвестиции в нашата страна – в областите автомобилостроене, енергетика, телекомуникация, селско стопанство. По данни на БНБ, за периода 1996-2010 г. привлечените инвестиции от Китай са 17.6 млн. евро.

Според г-н Маринов приоритет трябва да бъде поставен на бъдещо сътрудничество в секторите високи технологии, автомобилостроене и автомобилни части, земеделие, хранително-вкусова промишленост, селско стопанство.

Зам.-министърът на икономиката на Китайската народна република Дзян Яопин сподели, че страната на розовото масло и хубавото вино е важен партньор на Китай в Югоизточна Европа и правителството на Китай отделя голямо внимание на нашата страна. Той изрази мнение, че в период на криза бизнесът и бизнес организациите трябва да поддържат много интензивни контакти и да използват всички възможности.

Дзян Яопин запозна участниците във форума с приоритетните за Китай сектори, съгласно 12-годишната програма за социално и икономическо развитие на страната: нови информационни технологии, био технологии, възобновяема енергия, високотехнологично оборудване, автомобили, задвижвани със зелена енергия и др.

Китай има интерес и в изграждането на инфраструктура. Г-н Яопин покани българските фирми и институции да предложат конкретни проекти, които да бъдат обсъдени и осъществени при интерес от двете страни.

Н.Пр. Гуо Йеджоу, посланик на Китай в България, също поздрави участниците в събитието. Той наблегна на нуждата от прагматично сътрудничество – от обща полза. Според него моментът е изключително подходящ за разширяване на взаимноизгоден бизнес между български и китайски партньори. Той информира, че китайските браншови организации много внимателно следят развитието на реализираните китайски инвестиции в България. Посланик Йеджоу каза, че успехът на китайските инвеститори в нашата страна е най-добрата реклама за правене на бизнес в България.

Ван Гуйцин, заместник-председател на Китайската търговска палата за внос и износ на машинни и електронни продукти, предложи още по-силна подкрепа за фирмите от двете страни, осигурявана заедно с БТПП. Той акцентира на необходимостта от по-активен информационен обмен, създаване на списък на перспективни двустранни проекти и проследяване на развитието им.

Бяха направени подробни презентации на условията за правене на бизнес и инвестиции в нашата страна - от Българската агенция за инвестиции и от Националната компания Индустриални зони.

Форумът продължи с многобройни двустранни срещи и активни разговори.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Търговската тайна не трябва да има приоритет, когато се харчат публични средства
Форум на тема „Пакт за почтеност при обществените поръчки” обсъди нов подход за превенция на корупцията Още
БТПП проведе успешен Българо-китайски бизнес форум
Успехът на китайските инвеститори в нашата страна е най-добрата реклама за правене на бизнес в България Още
Курс за обучение на млади юристи по въпросите на Арбитражния съд
Обучението е с теоретико-практическа насоченост, в извънработно време Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
БАНКИ, БОРСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ
Търговски банки получиха 100 млн. лв. кредитна линия за бизнеса
Ще се отпускат кредити за МСП при преференциални условия - лихва до 7 процента годишно и срок на погасяване до пет години Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
CLIMATE-ADAPT - нов инструмент в помощ на разработването на политика за адаптация към климата
Въздействията от изменението на климата пораждат значителни социални, екологични и икономически заплахи за европейската и световната общност Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Форум за Югоизточна Европа за управление на отпадъци, рециклиране и възобновяема енергия