Брой 60 (65), 26-03-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП: Търговската тайна не трябва да има приоритет, когато се харчат публични средства


Сред нещата от особена важност за бизнеса в бъдещите промени в Закона за обществените поръчки е компютъризирането на информация за поръчките. Все по-често ще чувате, че БТПП иска ясни и точни критерии за класиранията по обществените поръчки. Те трябва да бъдат ясно посочени и не комисии, а компютърна програма да класира кандидатите. Така фактите ще подлежат и на обществен контрол. Това заяви председателят на БТПП Цветан Симеонов по време на форум на тема Пакт за почтеност при обществените поръчки: нов подход за превенция на корупцията в България, организиран от асоциация Прозрачност без граници.

Необходимо е да има представители на браншовите организации в комисиите, категоричен е Цветан Симеонов. Нямаме нищо против международните представители на неправителствени организации, каквато е Transparency International. Браншовите организации са организации на изпълнителите, но са същевременно и съюз от конкуренти, където е малко по-трудно отколкото в държавните организации да се крият нещата от общественото мнение. С оглед на прозрачността Палатата би желала да види публикувани данни например на начислените неустойки на изпълнителите.

Освен бяла книга на добрите фирми да се създаде и черен списък на кандидати, които са представяли документи с невярно съдържание. Такъв списък ще е полезен, защото става дума за харчене на обществени пари. След като не можем да се справим с критериите и показателите, ще е по-хубаво да бъдат изключени като показател за обща оценка, например срока за плащане, с който систематично се нарушават правилата. Точно по този показател с вътрешна информация се научава кога ще бъде осигурено финансирането. Палатата винаги е настоявала да има ясни срокове за плащане и тези срокове да бъдат прозрачни за всички. По другите показатели нека се състезават фирмите или, ако в критериите за класиране участва показателят срок на плащане, да има задължително финансово обезпечение.

Друг проблем е когато има възлагане на една цяла поръчка, а картината при периодичните доставки става тотално различна. Например, билетът за Корея на един министър на труда излиза на данъкоплатеца 17 хил. евро, при условие, че може да се пътува и за 700 евро до там. И това беше цена на фирма, която е спечелила обществената поръчка заради много ниски цени.

От БТПП често напомняме, че има много по-лесни начини за проверка, както ние го правим – стандартът ISO 9000. Това винаги означава поне три оферти, ако успоредно с печеленето на поръчката се прави проверка на офертите и се проверяват цените.

Сред необходимите за бизнеса облекчения Цветан Симеонов спомена и продължаващите да се изискват заверени документи за доказване на факти, които поначало се съхраняват в държавните агенции. Затова трябва да се запише ясно и точно, бизнесът само да декларира въпросния факт, а администрацията да проверява. Така ще се намалят и таксите за обработка на документите.

Разглеждам срещата  като част от усилията на всички за подобряване на тази сфера, каза Цветан Симеонов. Ще имате пълната подкрепа на БТПП в осъществяване на такива положителни стъпки. Участващите страни сами да си предвиждат санкции за неизпълнението, което придава малко по-сериозен смисъл на цялото усилие. Ако контролните органи си бяха на мястото бизнесът нямаше да търси други форми на контрол. За разкриването на търговската тайна по процедурите на обществените поръчки БТПП ще продължава да повтаря, че когато се харчат обществени средства, информацията по сделките не бива да бъде закрита за обществена проверка, а търговската тайна да си остане за частните поръчки, заяви в заключение Симеонов.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Търговската тайна не трябва да има приоритет, когато се харчат публични средства
Форум на тема „Пакт за почтеност при обществените поръчки” обсъди нов подход за превенция на корупцията Още
БТПП проведе успешен Българо-китайски бизнес форум
Успехът на китайските инвеститори в нашата страна е най-добрата реклама за правене на бизнес в България Още
Курс за обучение на млади юристи по въпросите на Арбитражния съд
Обучението е с теоретико-практическа насоченост, в извънработно време Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
БАНКИ, БОРСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ
Търговски банки получиха 100 млн. лв. кредитна линия за бизнеса
Ще се отпускат кредити за МСП при преференциални условия - лихва до 7 процента годишно и срок на погасяване до пет години Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
CLIMATE-ADAPT - нов инструмент в помощ на разработването на политика за адаптация към климата
Въздействията от изменението на климата пораждат значителни социални, екологични и икономически заплахи за европейската и световната общност Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Форум за Югоизточна Европа за управление на отпадъци, рециклиране и възобновяема енергия