Брой 60 (65), 26-03-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица

 

Наименование

Дейност

Търговски представителства на чуждестранни лица

АГРОТРАНС (AGROTRANS)
Руска федерация

Рекламна дейност

АРМИН ШИППИНГ ИНТЕРНЕШАНЪЛ ТРАНС. КОМПАНИ (ARMIN SHIPPING & INTERNATIONAL TRANS. COMPANY)
Ислямска Република Иран

Транспортна дейност

АУДИОСТОП (AUDIOSTOP)
Руска федерация

Операции с недвижими имоти; звукозаписни услуги

БРАБУС ТРАНС ООД (BRABUS TRANS LTD.)
Руска федерация

Вътрешна и външна търговия с моторни превозни средства; услуги по автомобилен товарен транспорт и транспортна обработка на товари; превоз на пътници и стоки с автомобилен транспорт

БЮТИ ЛИНК (BEAUTY LINK)
Руска федерация

Консултантски услуги

ВИТА ВЮ ООД (VITA VIU S.A.RL)
Република Ливан

Търговия с очила и контактни лещи

ДВА КОЗЕРОГА (TWO CAPRICORNS)
Руска федерация

Търговия на дребно в неспециализирани магазини

ЕКОТОРГ (EKOTORG)
Руска федерация

Търговия на едро със строителни материали

ИЗДАТЕЛСТВО ТОРТДЕКО (IZDATELSTVO TORTDEKO)
Руска федерация

Издателска дейност

ИМЕКС СИСТЕМС (IMEKS SISTEMS)
Украйна

Търговия на едро с ядрено гориво

КАЛИНИНГРАДЕНЕРГОТРАНС (KALININGRADENERGOTRANS)
Руска федерация

Информационно-консултантски услуги, реклама и медийни услуги

КАМИН СТРОЙ СЕРВИС (KAMIN STROY SERVIS)
Руска федерация

Общи строителни работи, каменоделски работи, монтаж на инженерно оборудване на сгради и съоръжения

ЛИНДАБ С.Р.Л. (LINDAB S.R.L.)
Румъния

Популяризиране и информация за българския пазар в строителния сектор

МАВИ ДЕНИЗ ХЪРДАВАТ МАВИ ДЕНИЗ АРЪСОЙ (MAVI DENIZ HIRDAVAT MAVI DENIZ ARISOY)
Република Турция

Производство на пластмасови дюбели, търговия на дребно и едро с железарски стоки

МБИ-19 (MBE-19)
Руска федерация

Пощенска и куриерска дейност, полиграфическа дейност, търговия на едро с нехранителни стоки, фармацевтични, козметични, неселскостопански полуфабрикати и метални отпадъци

НК-КОНСАЛТ (NK-CONSALT)
Руска федерация

Консултантски услуги, недвижими имоти

ОБСТ (OBST)
Руска федерация

Операции с недвижими имоти

СТАЙЛ МИКРО СИСТЕМ ПЕРМ (STYLE MICRO SISTEM PERM)
Руска федерация

Търговия на едро с компютри и периферни устройства

ТЕХНОТРАНС (TECHNOTRANS)
Руска федерация

Посреднически услуги в сферата на недвижимите имоти, консултантски услуги

ТКФ САН (TKF SUN)
Казахстан

Търговия със строителни материали

ШЕЛ.СТРОЙ+ (SHEL.STROY+)
Руска федерация

Монтаж на инженерни оборудвания на сгради и съоръжения

Допълнителна информация – както за новорегистрираните, така и за всички търговски представителства, може да намерите на интернет сайта на Палатата www.bcci.bg
 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Търговската тайна не трябва да има приоритет, когато се харчат публични средства
Форум на тема „Пакт за почтеност при обществените поръчки” обсъди нов подход за превенция на корупцията Още
БТПП проведе успешен Българо-китайски бизнес форум
Успехът на китайските инвеститори в нашата страна е най-добрата реклама за правене на бизнес в България Още
Курс за обучение на млади юристи по въпросите на Арбитражния съд
Обучението е с теоретико-практическа насоченост, в извънработно време Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
БАНКИ, БОРСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ
Търговски банки получиха 100 млн. лв. кредитна линия за бизнеса
Ще се отпускат кредити за МСП при преференциални условия - лихва до 7 процента годишно и срок на погасяване до пет години Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
CLIMATE-ADAPT - нов инструмент в помощ на разработването на политика за адаптация към климата
Въздействията от изменението на климата пораждат значителни социални, екологични и икономически заплахи за европейската и световната общност Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Форум за Югоизточна Европа за управление на отпадъци, рециклиране и възобновяема енергия