Брой 103 (360), 30-05-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БАНКИ, БОРСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ

ББР договори 10 млн. евро кредитна линия от унгарската Ексимбанк


Българска банка за развитие (ББР) договори 10 млн. евро кредитна линия от унгарската Ексимбанк*. Договорът беше подписан вчера от главния изпълнителен директор на ББР Асен Ягодин и изпълнителния директор на банката Илия Караниколов и от страна на Ексимбанк от главния и зам.-главния изпълнителни директори Роланд Натран и Виктор Наги.  Споразумението беше парафирано в присъствието на Н. Пр. г-н Андраш Клейн, извънреден и пълномощен посланик на Република Унгария в България.

Средствата от линията ще се използват за финансиране на унгарски проекти и внос на унгарски стоки в България. Те се предоставят за срок от 2 до 5 години. От финансовия ресурс  могат да се възползват фирми в секторите земеделие, екология, здравеопазване, енергия, транспорт и комунални услуги.

Сключването на тази кредитна линия ще допринесе за задълбочаване на сътрудничеството и положителните икономически и финансови резултати и за двете страни. С подписването на споразумението Българска банка за развитие разшири мрежата от международни партньори, с които работи и договори възможност за използване на още един нов източник за финансиране на МСП в България.

Това е второто кредитно споразумение с международен външен кредитор, което ББР подписва от началото на 2013 г. 

--------------
*
Унгарската Ексимбанк е 100% държавно-подкрепена финансова институция (капитал и гаранции) и предлага финансиране, гаранции и финансови инструменти за споделяне на риска, предназначени за насърчаване износа на местни стоки и услуги. Дейността й се регулира от специален закон, приет през 2004 г.

НОВИНИ ОТ БТПП
Безплатен курс със сертификат по управление на културното наследство в рамките на проект SAGITTARIUS
Приключи обявеният от БТПП конкурс за ученици
Представени са проекти по темите: „Визия за по-добро представяне на БТПП в интернет пространството“ и „Платформа за младежка заетост“ Още
Нови членове на Палатата
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Публикувани са електронните досиета на инфраструктурни проекти по ОПРР и ОПТ
Информацията е достъпна както за проектите в процес на изпълнение, така и за всички завършени обекти Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Форум „Финансиране на бизнеса” – формулите за успешни финансови решения
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Производствените цени леко намаляват през април
Намаление на цените е регистрирано в добивната промишленост, в преработващата промишленост и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ Още
БАНКИ, БОРСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ
ББР договори 10 млн. евро кредитна линия от унгарската Ексимбанк
От финансовия ресурс могат да се възползват фирми в секторите земеделие, екология, здравеопазване, енергия, транспорт и комунални услуги Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Електронното управление се подобрява, но гражданите на Европа искат повече онлайн услуги
Почти половината от гражданите на Европейския съюз използват услугите на електронното управление Още