Брой 103 (360), 30-05-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Публикувани са електронните досиета на инфраструктурни проекти по ОПРР и ОПТ


На новата интернет страница на Агенция „Пътна инфраструктура“ www.api.bg  от днес има публичен достъп до подробните досиета на инфраструктурните проекти, съфинансирани от Европейския съюз. Информацията е достъпна както за проектите в процес на изпълнение, така и за всички завършени обекти. 

Проектите по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. са представени с картов материал и резюме на техническите данни. Публикувана е и информация за избраните изпълнители, за тръжните процедури, сключените договори за строително-монтажни работи и строителен надзор, извършените плащания, както и сроковете за изпълнение и гаранционните периоди.

Подробна информация е предоставена и за обектите по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. Тя се предоставя в реално време на потребителя чрез достъп до Управленската информационна система за обектите по ОПРР, разработена за нуждите на АПИ. Публичният модул на системата генерира обобщени данни за обектите, включващи техническа и финансова информация.

В края на месец март  2013 г. вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройството Екатерина Захариева заяви, че сред приоритетите в работата й ще бъде въвеждането на електронни досиета на големите строителни проекти в интернет, така че всеки да може да следи как се изпълняват. С публикуването им се  гарантира по-висока степен на публичност, прозрачност и проследимост в изпълнението на проектите. Това отговаря на засиления интерес на обществеността към управлението на европейските средства, предназначени за изграждане на пътната инфраструктура на България. С разработването на  подобен тип електронни платформи за по-ефективна и по-прозрачна вътрешна и публична е-комуникация се улеснява работата на бизнеса и гражданите с администрацията. 

НОВИНИ ОТ БТПП
Безплатен курс със сертификат по управление на културното наследство в рамките на проект SAGITTARIUS
Приключи обявеният от БТПП конкурс за ученици
Представени са проекти по темите: „Визия за по-добро представяне на БТПП в интернет пространството“ и „Платформа за младежка заетост“ Още
Нови членове на Палатата
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Публикувани са електронните досиета на инфраструктурни проекти по ОПРР и ОПТ
Информацията е достъпна както за проектите в процес на изпълнение, така и за всички завършени обекти Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Форум „Финансиране на бизнеса” – формулите за успешни финансови решения
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Производствените цени леко намаляват през април
Намаление на цените е регистрирано в добивната промишленост, в преработващата промишленост и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ Още
БАНКИ, БОРСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ
ББР договори 10 млн. евро кредитна линия от унгарската Ексимбанк
От финансовия ресурс могат да се възползват фирми в секторите земеделие, екология, здравеопазване, енергия, транспорт и комунални услуги Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Електронното управление се подобрява, но гражданите на Европа искат повече онлайн услуги
Почти половината от гражданите на Европейския съюз използват услугите на електронното управление Още