Брой 103 (360), 30-05-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Безплатен курс със сертификат по управление на културното наследство в рамките на проект SAGITTARIUS

Проект SAGITTARIUS, изпълняван от Българската търговско-промишлена палата, набира желаещи да участват в безплатен онлайн курс по управление на културното наследство, започващ от 1 септември 2013 г. Обучението е с продължителност от 20 седмици (до 31 януари 2014 г.) и включва:

 • Ежеседмичен обучителен курс, разделен в четири модула:
  • Планиране и управление на културното наследство
  • Свободно време на потребителите
  • Тълкуване на наследството
  • Продукти и услуги, базирани на изживявания
 • Сертификат по Европейската рамка за квалификациите (European Qualification Framework).

Изискванията за получаване на сертификат за успешно обучение са:

 • Подписано споразумение за доброволно сътрудничество (сателитно партньорство) с БТПП1
 • Успешно издържани ежеседмични тестове
 • Предоставена дипломна работа – прилагане на придобитите знания за разработване на план за културно-икономическо развитие на обект по избор.

Материалите в курса са разработени на база на добри практики при управлението на културно наследство в Югоизточна Европа, Гърция и Италия в частност. Лекторите, които ще водят обучението, са от Егейския университет, Митилини (о. Лесбос) - Гърция.

Обучението, материалите и комуникацията с лектори се извършва на английски език.

Желаещите да се обучават е необходимо да попълнят споразумение за сателитни партньори и да го изпратят на e-mail: projects4@bcci.bg в срок до 2 август.

За допълнителна информация: Любомир Данов, организатор проекти, тел.: (02) 8117-553, E-mail: projects1@bcci.bg , Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти“, БТППл

----------------
1 http://www.bcci.bg/projects/sagittarius/Agreement_for_Satellite_Partners-BG.doc

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Безплатен курс със сертификат по управление на културното наследство в рамките на проект SAGITTARIUS
Приключи обявеният от БТПП конкурс за ученици
Представени са проекти по темите: „Визия за по-добро представяне на БТПП в интернет пространството“ и „Платформа за младежка заетост“ Още
Нови членове на Палатата
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Публикувани са електронните досиета на инфраструктурни проекти по ОПРР и ОПТ
Информацията е достъпна както за проектите в процес на изпълнение, така и за всички завършени обекти Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Форум „Финансиране на бизнеса” – формулите за успешни финансови решения
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Производствените цени леко намаляват през април
Намаление на цените е регистрирано в добивната промишленост, в преработващата промишленост и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ Още
БАНКИ, БОРСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ
ББР договори 10 млн. евро кредитна линия от унгарската Ексимбанк
От финансовия ресурс могат да се възползват фирми в секторите земеделие, екология, здравеопазване, енергия, транспорт и комунални услуги Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Електронното управление се подобрява, но гражданите на Европа искат повече онлайн услуги
Почти половината от гражданите на Европейския съюз използват услугите на електронното управление Още