Брой 103 (360), 30-05-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

НСИ: Производствените цени леко намаляват през април


Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през април 2013 г. е с 0,9% под равнището от предходния месец, сочат публикуваните днес данни на Националния статистически институт (НСИ).

Намаление на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 3,6%, в преработващата промишленост и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - по 0,8%. В преработващата промишленост намаление на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството на основни метали - с 3,2%, при производството на хранителни продукти и при производството на напитки - по 0,4%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през април 2013 г. спада с 1,4% в сравнение със същия месец на 2012 година. Цените намаляват в добивната промишленост - с 8%, в преработващата промишленост - с 1,3%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0,8%.

Намаление на цените в преработващата промишленост спрямо април 2012 г. се наблюдава при производството на основни метали - със 7,1%, и при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 0,7%. Увеличение на цените е отчетено при: обработката на кожи, производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 9,2%; производството на хранителни продукти - с 6,2%; производството на напитки - с 5,5%; производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 5,2%.

Общият индекс на цените на производител през април 2013 г. намалява с 0,8% спрямо предходния месец. По-ниски цени са регистрирани в добивната промишленост - с 2,2%, в преработващата промишленост - с 0,7%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1%. По-съществено намаление на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на хранителни продукти - с 0,4%, при производството на напитки и при печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - по 0,3%.

Общият индекс на цените на производител през април 2013 г. спада с 1,9% в сравнение със същия месец на 2012 година. В преработващата промишленост намалението на цените на производител е с 1,9% спрямо април 2012 година. По-съществено намаление на цените се наблюдава при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 0,8%, и при производството на лекарствени вещества и продукти - с 0,6%, а увеличение е регистрирано при производството на хранителни продукти - с 5,9%, при производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 5,8%, и при производството на напитки - с 5,5%.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Безплатен курс със сертификат по управление на културното наследство в рамките на проект SAGITTARIUS
Приключи обявеният от БТПП конкурс за ученици
Представени са проекти по темите: „Визия за по-добро представяне на БТПП в интернет пространството“ и „Платформа за младежка заетост“ Още
Нови членове на Палатата
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Публикувани са електронните досиета на инфраструктурни проекти по ОПРР и ОПТ
Информацията е достъпна както за проектите в процес на изпълнение, така и за всички завършени обекти Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Форум „Финансиране на бизнеса” – формулите за успешни финансови решения
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Производствените цени леко намаляват през април
Намаление на цените е регистрирано в добивната промишленост, в преработващата промишленост и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ Още
БАНКИ, БОРСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ
ББР договори 10 млн. евро кредитна линия от унгарската Ексимбанк
От финансовия ресурс могат да се възползват фирми в секторите земеделие, екология, здравеопазване, енергия, транспорт и комунални услуги Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Електронното управление се подобрява, но гражданите на Европа искат повече онлайн услуги
Почти половината от гражданите на Европейския съюз използват услугите на електронното управление Още