Назад

Банката за развитие и Фондовата борса създават пилотен инвестиционен фонд за подкрепа на малки и средни фирми


Българската банка за развитие (ББР) и Българската фондова борса (БФБ) създават пилотен инвестиционен фонд за подкрепа на малките и средни предприятия в страната. Това стана ясно на подписването на тристранно споразумение между министъра на иновациите и растежа Александър Пулев, изпълнителните директори на ББР Илия Караниколов и Иван Церовски и изпълнителния директор на БФБ доц. д-р Маню Моравенов.

Сред целите на създаването на пилотния фонд е и тестването на пазара и инвестиционния интерес. Българската банка за развитие влага пилотно базова минимална инвестиция от 2 млн. лв., като финансовото вложение на ББР се очаква да нарасне в пъти в зависимост от финансовия ангажимент, поет от други ключови институционални инвеститори и международни финансови институции, с които предстоят разговори. Очаква се Фондът да стартира с първоначален капитал от минимум 10 млн. лв., който да нараства и да привлече силен интерес поради перспективата алтернативните кредитни продукти да станат по-малко конкурентоспособни в рамките на тенденцията за глобално стремглаво покачване на лихвените проценти по традиционните кредитни продукти.

Пилотният проект цели и постигането на максимална публичност и прозрачност в оценката на инвестиционните проекти, както и да развива капиталовите пазари като инструмент за финансиране в условия на кризи.

Фондът ще спомогне за създаването на насърчаваща бизнеса среда, използвайки възможностите за растеж на малките и средните предприятия, които предоставят регулирания и BEAM пазар, организирани от Българската фондова борса. Чрез него компаниите, които искат да разраснат дейността си, могат да си осигурят допълнителен финансов ресурс при условията на пълна прозрачност и равнопоставеност.

Фондът е насочен изцяло към подкрепата за малките и средните компании, които осъществяват първично публично предлагане на ценни книжа на BEAM пазара или на регулирания пазар, организирани от Фондовата борса.

БФБ и ББР ще информират обществеността за действията на Фонда и разширяването му занапред в подкрепа на малкия и среден бизнес в страната.