Назад

НСИ: През януари бизнес климатът в промишлеността и търговията се подобрява


Бизнес климатът в промишлеността и търговията се подобрява през януари, докато в строителството и сферата на услугите се влошава. Така общият показател остава непроменен спрямо декември 2022 г., съобщи Националният статистически институт.

Несигурната икономическа среда продължава да е основна пречка пред бизнеса, във всички сектори част от мениджърите очакват цените да продължат да растат.

Промишленост
Състоянието на промишлените предприятия се оценява като добро от шефовете на компаниите и благодарение на това показателят на бизнес климата за индустрията расте с 1 пункт през първия месец на годината.

Средното натоварване на мощностите през януари 2023 г. е с 0.8 пункта над нивото от октомври 2022 г. и достига 75.1%, като с оглед на очакваното търсене през следващите месеци се предвижда недостиг на мощности.

Прогнозите на мениджърите за износа и производствената активност през следващите три месеца обаче са умерени.

Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила остават основните проблеми за дейността на промишлените компании, макар през последния месец да се отчита намаление на негативното влияние на първия фактор, коментират статистиците.

Една пета от мениджърите на промишлените компании предвиждат повишение на цените през следващите три месеца.

Строителство

Понижението на бизнес климата в строителството е с 0.8 пункта в резултат на по-сдържаните оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Негативни са и мненията им за строителната активност през последните три месеца, докато очакванията им са с приближаването на пролетта да настъпи съживяване.

Най-сериозните затруднения в строителния сектор продължават да създават несигурната икономическа среда, цените на материалите и недостигът на работна сила. И в този сектор мениджърите очакват повишение на цените през следващите три месеца.

Търговия на дребно

Подобрението на бизнес климата в търговията на дребно е с 1.9 пункта, благодарение на оптимистичните очаквания на търговците на дребно за състоянието на фирмите им през следващите шест месеца.
Този оптимизъм обаче е придружен с неблагоприятни прогнози за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца.

Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене остават основните пречки за търговците, а делът на предвиждащите повишение на цените нараства.

Услуги

Мениджърите в компаниите, предлагащи услуги, които досега са очаквали състоянието им да се подобри, вече се надяват то да се запази същото, а това понижава показателя на бизнес климата с 1.1 пункта за месец. Прогнозите им за търсенето на услуги през следващите три месеца обаче се подобряват.

Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостига на работна сила са сочените от мениджърите основни пречки пред бизнеса им.

Според анкетата 18.2% очакват продажните цени в сектора на услугите да се увеличат през следващите три месеца.