Назад

Дискусионна кръгла маса на тема „Въглищата и зеленият преход - новите реалности и предизвикателствата за България“


Дискусионна кръгла маса на тема „Въглищата и зеленият преход - новите реалности и предизвикателствата за България“ ще се проведе в Стара Загора, хотел „ВЕРЕЯ“  на 16 февруари 2023 г., от 10:00 до 13.30 часа.

Организатор: Институт за енергиен мениджмънт, в партньорство с Американската търговска камара в България организира

Достъп: Свободен, необходима е предварителна регистрация

В контекста на наложената политическа нестабилност в страната и реалностите на европейско, регионално и национално ниво е необходим нов поглед по посочената тема с ясна и добре обоснована национална позиция, която да бъде и ефективно отстоявана пред европейските институции. Икономическите, енергийните и социалните аргументи за това са много и непрекъснато се увеличават. Възложеното предоговаряне на Плана за възстановяване и устойчивост и предстоящата до средата на 2023 г. ревизия на Интегрирания план „Енергетика и климат“ също очертават острата необходимост от актуален експертен поглед върху темата за въглищата и тяхната роля за националната енергийна сигурност и икономическа стабилност. Тази необходимост се подсилва и от все още неуточнените официални позиции по редица въпроси, свързани с енергийното и икономическо развитие на България – напр. такива, свързани с одобрената неотдавна от  правителството визия за развитие на електроенергийния сектор, по все още неуточнените териториални планове за справедлив преход и др.

УЧАСТНИЦИ
Институтът за енергиен мениджмънт кани за участие в Кръглата маса широк кръг лица – държавни институции, местната власт, НПО, синдикати, бизнес, експерти и др. Събитието ще бъде открито и за медиите.

ПОДХОД
Кръглата маса е изцяло дискусионно ориентирана – предвиждат се съвсем кратки встъпителни изказвания, които само да очертаят рамките на дискусията, след което думата ще имат участниците – основната цел, която си поставяме, е да бъдат чути и обобщени техните актуални виждания по темата. Впоследствие, тази обобщена информация ще бъде представена спешно в писмен вид както на изпълнителната власт, така и на очакваното 49-то Народно събрание, а също и на други компетентни институции.  Тя ще бъде направена и публично достояние чрез интернет.

РЕГИСТРАЦИЯ И ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ
Участието в събитието е безплатно, но с оглед по-добрата организация е необходима предварителна регистрация на emi@emi-bg.com в срок до 10.02.2023г.

Събитието е само на български език.

За оперативни въпроси: emi@emi-bg.com или vesela.katreva@emi-bg.com .