Брой 14 (774), 22-01-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ

УниКредит: Кредитирането в Централна и Югоизточна Европа ще расте с 3.4% през 2015 г.


Кредитирането в Централна и Югоизточна Европа ще нараства през 2015 г. с 3.4%. Водещ двигател в този ръст ще има корпоративното кредитиране. Очакванията са в Русия да бъде отчетено значително намаляване. Това са част от изводите в последното проучване за банковия сектор в региона на Централна и Източна Европа, направено в 13 страни от звеното за стратегически анализ на УниКредит. Резултатите от проучването бяха представени на Годишната конференция на Euromoney, която се проведе на 20-21 януари във Виена.

Някои от предишните слаби места в банковия сектор като външни задължения са преодолени чрез заместване с вътрешно финансиране. При продължаващия натиск върху маржовете на печалбата на финансовите институции, те ще са стимулирани да предлагат повече и по-разнообразни услуги на гражданите и фирмите и така да формират и допълнителен безлихвенен приход. Ролята им на финансови консултанти ще се увеличи. Възвръщаемостта на активите в региона се очаква да се запази на нивата от 2014 г. – около 1.0%.

Централна и Източна Европа остава регион с ясни различия в отделните държави

„Централна и Източна Европа остава регион с различия в отделните държави. Икономиката в Централна и Югоизточна Европа през тази и следващата година ще нарасне съответно с 2.5 и 2.6%, докато за целия регион прогнозата за 2015 г. е БВП да се увеличи с едва 0.2%, а през 2016 г. с 2.2% основно заради свиването на икономиката на Русия“, каза Джани Папа, който отскоро пое Корпоративно и инвестиционно банкиране на УниКредит на ниво група. Според него икономиките, ориентирани към реформи, ще отбележат растеж през годината, докато държавите със структурни проблеми има опасност да изпаднат в рецесия. Възстановяването на нивата на кредитирането в региона през 2015 г. ще се движи от корпоративния сектор. Полша и Чехия водят по обем на кредитирането в Централна Европа. В същото време очакванията са Словения и Хърватия да се завърнат към умерен ръст до края на годината. В ЦИЕ върху общите данни за финансирането на бизнеса голямо влияние ще оказват проблемите в Русия.

За България

Лошите и преструктурираните кредити в България тази година ще достигнат 20.7%, сочи прогнозата на УниКредит за Централна и Източна Европа (ЦИЕ). През 2014 г. те са били 18.9%, става ясно от анализа на банката. Ръстът обаче ще е следствие от фалита на КТБ, а не от реално влошаване на съотношението между редовни и необслужвани кредити.

Големите европейски банки дават оптимистични прогнози за българската икономика за 2015 г., стана ясно на форума във Виена. УниКредит очаква ръст от 1.5%. Райфайзен - 1.2%, а собственикът на ДСК - OTП - 1.7%.

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща на ръководството на БТПП с членове на Комисията за защита на личните данни
Обсъждане на рисковете, свързани със злоупотребата с лични данни от Търговския регистър Още
Съвместни инициативи на БТПП и ICF България
За популяризиране у нас на възможностите и ползите от коучинга - саморазвитие в екстремалните условия на съвременния свят Още
Покана за участие в кръгла маса на тема „Стандартът за енергийна ефективност ISO 50001:2011”
30 януари 2015 г. от 10:30 ч в БТПП Още
ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
Ускорено издаване на „синя карта“ поиска IT браншът на среща с министър Лукарски
Според компании от бранша, Законът за насърчаване на инвестициите в момента дава някои пазарни предимства на чуждестранните компании в сектора Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
УниКредит: Кредитирането в Централна и Югоизточна Европа ще расте с 3.4% през 2015 г.
Възстановяването на кредитирането в региона ще се движи от корпоративния сектор Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
До 14 февруари работодателите уведомяват бюрата по труда за броя на заетите работни места от лица с трайни увреждания
Съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания Още
Луксозни хотели в Германия набират персонал
Представител на работодателя ще проведе интервю на немски език с кандидатите на 4 февруари 2015 г. във Варна Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
До края на март се очаква официалното решение на ЕК за одобрение на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“
Над 1,37 млрд. лв. до 2020 година за образователната и научната сфера в България Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Търсят се бизнес партньори за изпълнение на иновационен проект за създаване на малък спътник и цялостна ИКТ система за високоскоростен пренос на данни
Възможност заинтересованите страни да се възползват от наличното финансиране от структурните фондове на ЕС в България Още