Брой 14 (774), 22-01-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

До края на март се очаква официалното решение на ЕК за одобрение на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“


Министерството на образованието и науката приключи на експертно ниво преговорния процес с Европейската комисия за новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  2014-2020 година. Не се предвиждат повече промени по текстовете на програмата.

Официалното решение на Европейската комисия за одобрение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж  2014-2020 г.“  се очаква до края на месец  март 2015 година.

Министерството на образованието и науката стартира процедура по формиране на подкомитет „Научни изследвания и технологично развитие”, както и три тематични работни групи: „Предучилищно и училищно образование“, „Социално приобщаване чрез образование“ и „Висше образование” към Комитета за наблюдение на програмата. Целта на новите органи е да подпомагат дейността на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ при изпълнение на трите приоритетни оси на програмата: „Научни изследвания и технологично развитие”, „Образование и учене през целия живот“ и „Образователна среда за активно социално приобщаване”.

По този начин ще се  осигури максимална публичност и прозрачност при разработване на  мерките и операциите, които предстои да стартират след одобрение на програмата.

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  ще осигури над 1 милиард и 370 милиона лева до 2020 година за образователната и научната сфери в България.

Управляващ орган на програмата е Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ към МОН.

Последната версия на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. от 22.12.2014 година може да видите ТУК.

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща на ръководството на БТПП с членове на Комисията за защита на личните данни
Обсъждане на рисковете, свързани със злоупотребата с лични данни от Търговския регистър Още
Съвместни инициативи на БТПП и ICF България
За популяризиране у нас на възможностите и ползите от коучинга - саморазвитие в екстремалните условия на съвременния свят Още
Покана за участие в кръгла маса на тема „Стандартът за енергийна ефективност ISO 50001:2011”
30 януари 2015 г. от 10:30 ч в БТПП Още
ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
Ускорено издаване на „синя карта“ поиска IT браншът на среща с министър Лукарски
Според компании от бранша, Законът за насърчаване на инвестициите в момента дава някои пазарни предимства на чуждестранните компании в сектора Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
УниКредит: Кредитирането в Централна и Югоизточна Европа ще расте с 3.4% през 2015 г.
Възстановяването на кредитирането в региона ще се движи от корпоративния сектор Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
До 14 февруари работодателите уведомяват бюрата по труда за броя на заетите работни места от лица с трайни увреждания
Съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания Още
Луксозни хотели в Германия набират персонал
Представител на работодателя ще проведе интервю на немски език с кандидатите на 4 февруари 2015 г. във Варна Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
До края на март се очаква официалното решение на ЕК за одобрение на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“
Над 1,37 млрд. лв. до 2020 година за образователната и научната сфера в България Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Търсят се бизнес партньори за изпълнение на иновационен проект за създаване на малък спътник и цялостна ИКТ система за високоскоростен пренос на данни
Възможност заинтересованите страни да се възползват от наличното финансиране от структурните фондове на ЕС в България Още