Брой 14 (774), 22-01-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУД И ЗАЕТОСТ

До 14 февруари работодателите уведомяват бюрата по труда за броя на заетите работни места от лица с трайни увреждания


Агенция по заетостта напомня на работодателите, че съгласно изискванията на чл. 21, ал. 1 от Правилника за прилагане на от Закона за интеграция на хората с увреждания ежегодно до 14 февруари е необходимо бюрата по труда да бъдат уведомени писмено за:

  • броя на определените работни места по чл. 27 от Закона за интеграция на хората с увреждания;
  • броя на заетите работни места от лица с трайни увреждания;
  • да заявят броя на работните места, определени за заемане от хора с трайни увреждания, чрез заявка за свободни работни места.

Информацията следва да се изпраща в съответната Дирекция „Бюро по труда” по адрес на работодателя.

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща на ръководството на БТПП с членове на Комисията за защита на личните данни
Обсъждане на рисковете, свързани със злоупотребата с лични данни от Търговския регистър Още
Съвместни инициативи на БТПП и ICF България
За популяризиране у нас на възможностите и ползите от коучинга - саморазвитие в екстремалните условия на съвременния свят Още
Покана за участие в кръгла маса на тема „Стандартът за енергийна ефективност ISO 50001:2011”
30 януари 2015 г. от 10:30 ч в БТПП Още
ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
Ускорено издаване на „синя карта“ поиска IT браншът на среща с министър Лукарски
Според компании от бранша, Законът за насърчаване на инвестициите в момента дава някои пазарни предимства на чуждестранните компании в сектора Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
УниКредит: Кредитирането в Централна и Югоизточна Европа ще расте с 3.4% през 2015 г.
Възстановяването на кредитирането в региона ще се движи от корпоративния сектор Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
До 14 февруари работодателите уведомяват бюрата по труда за броя на заетите работни места от лица с трайни увреждания
Съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания Още
Луксозни хотели в Германия набират персонал
Представител на работодателя ще проведе интервю на немски език с кандидатите на 4 февруари 2015 г. във Варна Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
До края на март се очаква официалното решение на ЕК за одобрение на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“
Над 1,37 млрд. лв. до 2020 година за образователната и научната сфера в България Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Търсят се бизнес партньори за изпълнение на иновационен проект за създаване на малък спътник и цялостна ИКТ система за високоскоростен пренос на данни
Възможност заинтересованите страни да се възползват от наличното финансиране от структурните фондове на ЕС в България Още