Брой 14 (774), 22-01-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Съвместни инициативи на БТПП и ICF България

Председателят на УС на „ICF България“ д-р Кирил Калев се срещна с председателя на БТПП Цветан Симеонов. В срещата участва и Лидия Шулева, член на УС на БТПП и коучинг треньор.

Д-р Кирил Калев представи дейността на сдружението, което е българско представителство на най-голямата професионална организация на коучинга  „International Coach Federation“ със седалище в САЩ.

Дейността е нова за България и професионалните коучове са малко на брой, но в световен мащаб има 20-годишна световна практика в повече от 100 държави. От 2011 г. коучингът е саморегулираща се професия в Европейския съюз.

Една от основните цели на „ICF България“ е да информира бизнеса и обществения сектор в страната за възможностите и ползите от коучинга, като осъзната необходимост за модерен подход за развитие на лидери и ръководители, както и на управленски подход за развитие на техните екипи и разкриване на потенциала им.

ICF определя коучинга като „партньорство между коуч и клиент (отделен човек или екип) в процес, който провокира мисленето и креативността и вдъхновява клиента да увеличи своя личен и професионален потенциал“

По време на срещата бе постигната договореност за организиране на презентации по време на събития на Палатата, единната система и браншовите организации, за да се популяризира професията в България. Представянето ще се осъществи с участие на национални и международни лектори и експерти. Ще се реализира и партньорство при разработване и участие в проекти по програми, финансирани от ЕС и други международни организации в подготовка на инициативи, за повишаване общественото значение на предприемачеството.

Повече информация за „ICF България“ и коучинга, както и пълен списък със сертифицираните и с акредитираните български коучове, може да откриете на: www.icfbulgaria.org.

Може да се присъедините към Linkedin групата и Facebook групата на сдружението под името: „ICF Bulgaria

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща на ръководството на БТПП с членове на Комисията за защита на личните данни
Обсъждане на рисковете, свързани със злоупотребата с лични данни от Търговския регистър Още
Съвместни инициативи на БТПП и ICF България
За популяризиране у нас на възможностите и ползите от коучинга - саморазвитие в екстремалните условия на съвременния свят Още
Покана за участие в кръгла маса на тема „Стандартът за енергийна ефективност ISO 50001:2011”
30 януари 2015 г. от 10:30 ч в БТПП Още
ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
Ускорено издаване на „синя карта“ поиска IT браншът на среща с министър Лукарски
Според компании от бранша, Законът за насърчаване на инвестициите в момента дава някои пазарни предимства на чуждестранните компании в сектора Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
УниКредит: Кредитирането в Централна и Югоизточна Европа ще расте с 3.4% през 2015 г.
Възстановяването на кредитирането в региона ще се движи от корпоративния сектор Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
До 14 февруари работодателите уведомяват бюрата по труда за броя на заетите работни места от лица с трайни увреждания
Съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания Още
Луксозни хотели в Германия набират персонал
Представител на работодателя ще проведе интервю на немски език с кандидатите на 4 февруари 2015 г. във Варна Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
До края на март се очаква официалното решение на ЕК за одобрение на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“
Над 1,37 млрд. лв. до 2020 година за образователната и научната сфера в България Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Търсят се бизнес партньори за изпълнение на иновационен проект за създаване на малък спътник и цялостна ИКТ система за високоскоростен пренос на данни
Възможност заинтересованите страни да се възползват от наличното финансиране от структурните фондове на ЕС в България Още