Брой 14 (774), 22-01-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ

Търсят се бизнес партньори за изпълнение на иновационен проект за създаване на малък спътник и цялостна ИКТ система за високоскоростен пренос на данни


По информация от Българската агенция за инвестиции, CASTRA, независим индустриален клъстер - консорциум от високотехнологични МСП и Академични организации (www.castra.org) търси бизнес партньори за изпълнение на иновационен проект  за създаване на малък спътник и цялостна ИКТ система  за високоскоростен пренос на данни (земя-космос-земя), проследяване  и предоставяне  на глобални  информационни продукти и услуги от дистанционно наблюдение на околната среда. Проектът е  на стойност 3.6 млн. лева,  като е съфинансиран под формата на грант от структурните фондове на ЕС в България в обем на 52%.

По последни проучвания, ръстът на пазара на спътникови услуги по наблюдение на околната среда и пренос на данни   до 2020 г. се очаква да бъде около  50% на годишна база, а аерокосмическата индустрия, от своя страна, има най-голяма добавена стойност и възвращаемост на инвестицията спрямо всички други индустриални сектори.

Потенциални партньори по това предложение могат да са  както  финансови институции,  рискови или стратегически инвеститори, потенциални клиенти с нужда от услуги по наблюдение на околната среда и инфраструктура,  така и академични организации и неправителствени организации  и други с интерес за съвместна работа по проекта и търговско приложение на системата.

С този проект CASTRA предлага една уникална възможност на заинтересовани страни да се възползват от наличното финансиране от структурните фондове на ЕС в България, да намалят собствените си разходи и споделят риска за разработка на собствени  информационно-комуникационни системи за глобално наблюдение и проследяване, както и да се включат във високорентабилния сектор на космическата индустрия, продукти и услуги.

Търсена сумарна инвестиция: до 1.8 млн. eвро. Очакван период на възвращаемост на инвестицията:  до 1 година.

Контакт за  допълнителна информация: Веселин Василев, изп. директор,  vesselin.vassilev@castra.org

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща на ръководството на БТПП с членове на Комисията за защита на личните данни
Обсъждане на рисковете, свързани със злоупотребата с лични данни от Търговския регистър Още
Съвместни инициативи на БТПП и ICF България
За популяризиране у нас на възможностите и ползите от коучинга - саморазвитие в екстремалните условия на съвременния свят Още
Покана за участие в кръгла маса на тема „Стандартът за енергийна ефективност ISO 50001:2011”
30 януари 2015 г. от 10:30 ч в БТПП Още
ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
Ускорено издаване на „синя карта“ поиска IT браншът на среща с министър Лукарски
Според компании от бранша, Законът за насърчаване на инвестициите в момента дава някои пазарни предимства на чуждестранните компании в сектора Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
УниКредит: Кредитирането в Централна и Югоизточна Европа ще расте с 3.4% през 2015 г.
Възстановяването на кредитирането в региона ще се движи от корпоративния сектор Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
До 14 февруари работодателите уведомяват бюрата по труда за броя на заетите работни места от лица с трайни увреждания
Съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания Още
Луксозни хотели в Германия набират персонал
Представител на работодателя ще проведе интервю на немски език с кандидатите на 4 февруари 2015 г. във Варна Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
До края на март се очаква официалното решение на ЕК за одобрение на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“
Над 1,37 млрд. лв. до 2020 година за образователната и научната сфера в България Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Търсят се бизнес партньори за изпълнение на иновационен проект за създаване на малък спътник и цялостна ИКТ система за високоскоростен пренос на данни
Възможност заинтересованите страни да се възползват от наличното финансиране от структурните фондове на ЕС в България Още