Брой 14 (774), 22-01-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Среща на ръководството на БТПП с членове на Комисията за защита на личните данни


Рисковете, свързани със  злоупотребата с лични данни от Търговския регистър, бяха обсъдени на среща между ръководството на БТПП и членове на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). Поводът е драстичното намаляване на тарифния праг за достъп до цялата база данни в Търговския регистър, какъвто достъп срещу заплащане се предоставя на неограничен кръг лица.

Предвид възможните импликации, които биха могли да произтекат за гражданите и бизнеса, КЗЛД акцентира върху нуждата да се предприемат спешни мерки за пресичане на нерегламентирани действия, свързани с лични данни.

Дискутира се важността от упражняване на цялостен и ефективен контрол в областта на защитата на личните данни спрямо всички субекти на регулация в тази област. По отношение на администраторите на лични данни, каквато е Агенцията по вписванията, поддържаща Търговския регистър, представителите на КЗЛД обърнаха внимание на необходимостта от спазване на изискванията за заличаване на лични данни в предвидените от закона случаи и съхраняване само на информация, необходима за целите на Регистъра. 

Стремежът е да се избегне ограничени за обществено ползване данни на практика да стават общодостъпни, посредством иначе легалната възможност за „закупуване“ на достъп до цялата база данни от Търговския регистър.  Целта не е да се накърни  публичното разполагане с информация, а да се предотвратят злоупотребите с общодостъпната информация.

Представителите на Комисията поставиха въпроса за внасяне на промени в нормативната уредба, с цел предотвратяване на злоупотребите с лични данни. Гостите съобщиха, че се очаква Комисията да даде пресконференция в края на месеца.

БТПП споделя притесненията от необосновано широк  достъп до лични данни и риск от неправомерното им използване, и ще съдейства за намиране на решение на проблема.

В допълнение, от КЗЛД заявиха, че ще организират обучение, насочено към запознаване на членовете на Палатата  и бизнеса за опасностите, които се крият при предоставяне на лични данни срещу заплащане. КЗЛД ще предостави теми и условия за провеждането на обученията, а БТПП се ангажира да разпространи тази информация до своите членове.

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща на ръководството на БТПП с членове на Комисията за защита на личните данни
Обсъждане на рисковете, свързани със злоупотребата с лични данни от Търговския регистър Още
Съвместни инициативи на БТПП и ICF България
За популяризиране у нас на възможностите и ползите от коучинга - саморазвитие в екстремалните условия на съвременния свят Още
Покана за участие в кръгла маса на тема „Стандартът за енергийна ефективност ISO 50001:2011”
30 януари 2015 г. от 10:30 ч в БТПП Още
ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
Ускорено издаване на „синя карта“ поиска IT браншът на среща с министър Лукарски
Според компании от бранша, Законът за насърчаване на инвестициите в момента дава някои пазарни предимства на чуждестранните компании в сектора Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
УниКредит: Кредитирането в Централна и Югоизточна Европа ще расте с 3.4% през 2015 г.
Възстановяването на кредитирането в региона ще се движи от корпоративния сектор Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
До 14 февруари работодателите уведомяват бюрата по труда за броя на заетите работни места от лица с трайни увреждания
Съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания Още
Луксозни хотели в Германия набират персонал
Представител на работодателя ще проведе интервю на немски език с кандидатите на 4 февруари 2015 г. във Варна Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
До края на март се очаква официалното решение на ЕК за одобрение на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“
Над 1,37 млрд. лв. до 2020 година за образователната и научната сфера в България Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Търсят се бизнес партньори за изпълнение на иновационен проект за създаване на малък спътник и цялостна ИКТ система за високоскоростен пренос на данни
Възможност заинтересованите страни да се възползват от наличното финансиране от структурните фондове на ЕС в България Още