Назад

ББР обяви нова програма в помощ на малкия и средния бизнес


Българската банка за развитие (ББР) ще подкрепи фирмите с проекти по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Новият инструмент бе представен пред членовете на Консултативния съвет към НС на ББР, в който участват националните работодателски организации, синдикатите и Националното сдружение на общините в Република България. Това е първата кредитна програма на държавната банка, разработена изцяло в синхрон с бизнеса. Чрез нея ББР ще осигури достъп до ресурс за реализацията на проекти по европейски и национални програми, като улесни фирмите, срещащи затруднение да стартират дейността си поради липса на мостово или допълващо финансиране.

Банката ще предостави инвестиционни кредити до 5 млн. лв. със срок на изплащане до 6 години и гратисен период до 2 години за компании, кандидатстващи за безвъзмездна помощ по национални и европейски програми. Фирмите могат да се възползват и от необезпечен оборотен кредит до 200 хил. лв. в допълнение към средствата за инвестиции. Условията по двата кредита са преференциални.

ББР предоставя финансиране за пълната стойност на проектите (100%) на вече одобрените кандидати, както и до 85% от разходите за тези, които още не са подписали договорите си за безвъзмездна помощ.

Новата програма е в изпълнение на стратегическите цели на банката да подпомага изпълнението на правителствени политики и да допринася за увеличаване на инвестиционната активност сред малкия и средния бизнес. Тя ще предостави инструмент за ускорено усвояване на средствата от ЕС и ще подпомогне зеления преход на българската икономика.

"Ако сте малко или средно предприятие и искате да кандидатствате по европейска програма, но нямате парите, с които трябва да реализирате проекта, вожете да получите безвъзмездна помощ. Това е смисълът на програмата", обясни Росен Карадимов, председател на Надзорния съвет на Българската банка за развитие.

"Често липсата на ресурс е основание да не може да се реализира успешно и в срок проекта, което също е важно - сроковете в тези процедури са изключително важни", посочи Васил Тодоров, главен секретар на Българската търговско-промишлена палата.