Назад

БТПП работи по проект за развитие на цифровите умения, необходими за организирането на дистанционни стажовеНа 5-6 юни в гр. Митилини, Гърция се проведе първата работна среща на партньорите по проект APPRENTLINE (Capacity Building in the Organisation of Online Apprenticeships).

Основната цел на проекта е да изгради капацитета за организирането на онлайн стажове на трите целеви групи – МСП, центрове за професионално обучение и посреднически организации.

Проектът се изпълнява в рамките на Програма „Еразъм+“, с участието на 5 организации от 4 страни – България, Гърция, Испания и Латвия.

По време на срещата бяха обсъдени основните дейности, които включват изготвяне на сборник с „добри практики“ с примери за успешно реализирани дистанционни стажове, разработване на наръчници за организирането на онлайн стажове за всяка от целевите групи, както и провеждане на обучения за повишаване на цифровите умения на заинтересованите страни.

Като координатор на дейностите, свързани с изготвянето на сборник с добри практики, БТПП представи разработения наръчник и формулярите за набиране на информация.

По време на срещата всички партньори представиха по 6 практики за изпълнявани стажове от различни страни, включително действащи институционални платформи, предложения на компании и асоциации. Предстои БТПП да обобщи тези резултати и да състави сборник, който ще бъде публикуван на уебсайта на проекта и ще бъде достъпен за свободно ползване от всички заинтересовани страни.

Първата оценка на експертите е, че има много интересни практики, свързани с действащи платформи, които осигуряват директна връзка на желаещите да стажуват онлайн в определени фирми, като получават практическа специализация в рамките на обучителния си профил, сертификат и много често предложение за работа във фирмата.

БТПП ще продължи да предоставя своевременно информация за предстоящите дейности по проекта. Повече информация можете да получите от Дирекция „Европейска интеграция и проекти“ на тел. 02 8117 553, ел. поща: projects3@bcci.bg , както и на страницата на БТПП – www.bcci.bg