Назад

Представяне на процедурите за безвъзмездно финансиране на разработки за иновации в предприятиятаСъветът по иновации, дигитализация и нови технологии (СИДНТ) при БТПП организира уебинар на тема „Проекти за разработване на иновации в предприятията – възможности за финансиране и правна закрила на изобретения, полезни модели и промишлен дизайн и процедури по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“. По време на уебинара бяха обсъдени минималните задължителни изисквания за кандидатстване по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, както и възможностите за финансиране на проекти по процедура BG16RFPR001-1.001 „Разработване на иновации в предприятията“ и Правна закрила на изобретения, полезни модели и промишлен дизайн и процедури по Програма „ Конкурентоспособност и иновации в предприятията“.

 Лектори бяха:

  • Радослав Петков – председател на СИДНТ, управляващ партньор в RLK Consulting Ltd., с над 20 години успешен управленски опит в провеждането на стратегии и развиването на бизнеси, и
  • Костадин Манев – член на Управителния борд на СИДНТ, управляващ партньор в адвокатска кантора Манев & Партньори - специализирани в областта на интелектуалната собственост и конкурентното право, с над 30-годишен опит в областта на интелектуалната собственост.

В уебинара взеха участие фирми и организации, които получиха полезна информация за възможностите за кандидатстване по програмата, основните параметри на процедурата и допустимите кандидати и партньори,  както и детайлна информация относно разработване на иновации с цел защита и патентоване на изобретения и/или регистрацията на полезни модели и промишлени дизайни.