Брой 62 (1074), 30-03-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Единна платформа за винопроизводителите в рамките на инициативата „Източно партньорство”

Българската търговско-промишлена палата стартира сътрудничеството си с Грузинската винена асоциация по изпълнение на двустранен проект в рамките на инициативата „Източно партньорство – East Invest II”. Първият информационен семинар по линия на проекта се проведе в Тбилиси, Грузия.

При откриването на събитието Татяна Джиани, представител от Грузинската винена асоциация, подчерта важността на проекта за създаването на единна платформа за винопроизводителите в региона.  Тя  ще предоставя подробна информация за изби, винопроизводители, предлагани вина, конкретни оферти, винен туризъм в региона и др.

Мирослава Маркова, експерт „Международно сътрудничество и международни организации“ в БТПП, представи дейността на Палатата, услугите които предлага в полза на бизнеса, както и мотивите на БТПП да бъде партньор по проекта – традициите на България в сектора, експертизата на БТПП за изготвяне на анализи и пазарни проучвания и в създаването на мобилни приложения и електронни платформи.

Галина Нифору, председател на Българската асоциация на износителите на вино, представи пазара на вино в България, акцентирайки върху винените региони в страната.

След официалните презентации последва дискусия относно методологията и начина на анализиране на събраните данни, с цел създаването на единна платформа. Над 30 фирми в областта на винопроизводството взеха участие като споделиха своето виждане относно дигиталния портал.

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с министъра на земеделието и храните Десислава Танева
Бяха дискутирани широк кръг от въпроси за сътрудничество Още
Обучение по интегриране на КСО в стратегията на отделните компании
Насърчаване на корпоративната социална отговорност в МСП – популяризиране на добри практики, тяхното развитие и надграждане Още
Единна платформа за винопроизводителите в рамките на инициативата „Източно партньорство”
Информация за изби, винопроизводители, предлагани вина, конкретни оферти, винен туризъм в региона ... Още
НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Новият Закон за обществените поръчки предвижда промени в производството по обжалване пред КЗК
В сила от 15 април 2016 г. Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ
КЕВР прие инструкцията за реда и условията за смяна на доставчик на електрическа енергия
С нейното приемане на практика се дава реален старт на излизането на свободния пазар на ток на всички потребители Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
България се присъединява към инструмент на ОИСР за борба с укриването на данъци и отклонението от данъчно облагане
Ще участва в дейностите, свързани с налагането на стандарти в областта на данъчните спогодби... Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от EEN