Брой 62 (1074), 30-03-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ

КЕВР прие инструкцията за реда и условията за смяна на доставчик на електрическа енергия


На основание чл. 103а от Правилата за търговия с електрическа енергия Комисията за енергийно и водно регулиране с решение по Протокол №56 от 28.03.2016 г. прие инструкция за реда и условията за смяна на доставчик на електрическа енергия на клиенти, притежаващи обекти, за които се прилагат стандартизирани товарови профили.

Инструкцията указва начина, по който от 1 април 2016 г. ще може да става смяната на доставчика на електроенергия както при първоначално излизане на свободния пазар, така и при последваща смяна на търговците на ток или връщането на регулирания пазар.

Целият процес ще се администрира от трите електроразпределителни предприятия (ЕРП), където ще се подават заявленията за смяна на доставчика, тъй като на практика тези дружества управляват потоците на електроенергията.

Приемането на тази инструкция от регулатора на практика дава реален старт на излизането на свободния пазар на ток на всички потребители.

Инструкцията и приложенията са достъпни на интернет страница на КЕВР   ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с министъра на земеделието и храните Десислава Танева
Бяха дискутирани широк кръг от въпроси за сътрудничество Още
Обучение по интегриране на КСО в стратегията на отделните компании
Насърчаване на корпоративната социална отговорност в МСП – популяризиране на добри практики, тяхното развитие и надграждане Още
Единна платформа за винопроизводителите в рамките на инициативата „Източно партньорство”
Информация за изби, винопроизводители, предлагани вина, конкретни оферти, винен туризъм в региона ... Още
НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Новият Закон за обществените поръчки предвижда промени в производството по обжалване пред КЗК
В сила от 15 април 2016 г. Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ
КЕВР прие инструкцията за реда и условията за смяна на доставчик на електрическа енергия
С нейното приемане на практика се дава реален старт на излизането на свободния пазар на ток на всички потребители Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
България се присъединява към инструмент на ОИСР за борба с укриването на данъци и отклонението от данъчно облагане
Ще участва в дейностите, свързани с налагането на стандарти в областта на данъчните спогодби... Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от EEN