Брой 62 (1074), 30-03-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ

България се присъединява към инструмент на ОИСР за борба с укриването на данъци и отклонението от данъчно облагане


Правителството одобри присъединяването на страната ни към приобщаващата рамка на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за въвеждане на мерките по проекта за „Свиване на данъчната основа и прехвърлянето на печалби“ (BEPS).

В борбата срещу избягването на данъчното облагане от ключово значение е осигуряването на равнопоставеност между държавите/юрисдикциите, затова държавите от ОИСР/Г-20 постигнаха договореност да продължат да работят заедно по въвеждането и изпълнението на вече разработените мерки, както и да разработят стандарти по оставащите въпроси, свързани с проекта BEPS. В тази връзка беше разработена приобщаващата рамка, към която страната ни се присъединява.

Установяването на приобщаващата рамка е одобрено на срещата на министрите на финансите на държавите от Г-20 в Шанхай през февруари т. г. Чрез нея се предоставя възможност за държавите и юрисдикциите, които са извън ОИСР/Г-20, да бъдат поканени да се присъединят към Рамката за въвеждане на данъчните мерки против свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби – като „BEPS Associates“, още преди провеждането на учредителното заседание, планирано за 30 юни-1 юли 2016 г. в Киото.

С присъединяването си България ще участва в дейностите, свързани с налагането на стандарти в областта на данъчните спогодби и трансферното ценообразуване, както и към процеса на разработване на мониторинг във връзка с въвеждането на вече договорените от ОИСР четири минимални стандарти и други елементи на BEPS-пакета от мерки.

С това решение на правителството нашата страна ще даде ясен сигнал, че застава зад международните усилия срещу укриването на данъци и отклонението от данъчно облагане. Освен това, навременният достъп до информация по текущи и бъдещи инициативи в превенцията и борбата с данъчното необлагане и укриване на данъци ще спомогне за изпълнението на поетите ангажименти в тази област по линия на членството на страната ни в ЕС, както и за успешното българско председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. Присъединяването към инструментите на ОИСР и респективно приемането и въвеждането на техните стандарти, е важна стъпка в процеса на подготовка на България за членство в организацията.

Членството ни в приобщаващата рамка също така ще позволи получаването на подкрепа и техническа помощ за ефективното прилагане на вече поетите минимални стандарти на ОИСР по BEPS-пакета от мерки. В резултат на въвеждането на минималните стандарти по BEPS мерките на ОИСР, свързани с избягване плащането на данъци и отклонението от данъчно облагане, се очаква и положителен ефект върху бюджетните приходи на страната ни.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с министъра на земеделието и храните Десислава Танева
Бяха дискутирани широк кръг от въпроси за сътрудничество Още
Обучение по интегриране на КСО в стратегията на отделните компании
Насърчаване на корпоративната социална отговорност в МСП – популяризиране на добри практики, тяхното развитие и надграждане Още
Единна платформа за винопроизводителите в рамките на инициативата „Източно партньорство”
Информация за изби, винопроизводители, предлагани вина, конкретни оферти, винен туризъм в региона ... Още
НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Новият Закон за обществените поръчки предвижда промени в производството по обжалване пред КЗК
В сила от 15 април 2016 г. Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ
КЕВР прие инструкцията за реда и условията за смяна на доставчик на електрическа енергия
С нейното приемане на практика се дава реален старт на излизането на свободния пазар на ток на всички потребители Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
България се присъединява към инструмент на ОИСР за борба с укриването на данъци и отклонението от данъчно облагане
Ще участва в дейностите, свързани с налагането на стандарти в областта на данъчните спогодби... Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от EEN