Брой 62 (1074), 30-03-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Среща с министъра на земеделието и храните Десислава Танева


Проведена бе среща на председателя на БТПП Цветан Симеонов и главния  секретар Васил Тодоров с министъра на земеделието и храните Десислава Танева. В рамките на срещата бяха дискутирани широк кръг от въпроси за сътрудничество.

Обсъдено бе организирането на съвместни събития в областта на екологичното земеделие. Коментирани бяха възможностите за ангажиране на БТПП при организиране на посещения в страната и в чужбина на компании от съответните сектори в обсега на министерството. Дискутирана бе и организацията на срещи с фирми и браншови организации в София и страната при посещение на чуждестранни гости в България, както и търсенето на възможности за намиране на конкретни партньори в областта на хранително-вкусовата промишленост и селското стопанство.

Акцент в разговора бе поставен и върху стандартите GS1:

  • GLN за идентификация на обекти
  • GTIN за идентификация на продукти
  • SSCC/GRAI за идентификация на транспортни средства/амбалаж за многократна употреба
  • Маркировка с баркод за нуждите на проследимостта
  • Стандарт EPCIS – стандарт при споделяне на информация относно движението и статуса на стоките във физическия свят
  • Стандарти за електронни документи EDI (поръчки, фактури, авизо за доставка).

Обсъдено бе и възможно сътрудничество във връзка с попълването на данни за българските земеделски производители в новосъздадения Световен регистър на земеделските производители. Регистърът ще позволи на земеделските производители, държавни структури, бизнеса и потребители да обменят информация за продукти и услуги в реално време в цял свят.

Включването в този световен регистър е доброволно и безплатно. Виж повече ТУК

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с министъра на земеделието и храните Десислава Танева
Бяха дискутирани широк кръг от въпроси за сътрудничество Още
Обучение по интегриране на КСО в стратегията на отделните компании
Насърчаване на корпоративната социална отговорност в МСП – популяризиране на добри практики, тяхното развитие и надграждане Още
Единна платформа за винопроизводителите в рамките на инициативата „Източно партньорство”
Информация за изби, винопроизводители, предлагани вина, конкретни оферти, винен туризъм в региона ... Още
НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Новият Закон за обществените поръчки предвижда промени в производството по обжалване пред КЗК
В сила от 15 април 2016 г. Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ
КЕВР прие инструкцията за реда и условията за смяна на доставчик на електрическа енергия
С нейното приемане на практика се дава реален старт на излизането на свободния пазар на ток на всички потребители Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
България се присъединява към инструмент на ОИСР за борба с укриването на данъци и отклонението от данъчно облагане
Ще участва в дейностите, свързани с налагането на стандарти в областта на данъчните спогодби... Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от EEN