Брой 62 (1074), 30-03-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Обучение по интегриране на КСО в стратегията на отделните компании


На 29 и 30 март в София се проведе обучение на експерти по сектори по проект "Корпоративна социална отговорност за всеки". Участниците - представители на браншовете транспорт и спедиция, медицински изделия и консумативи, енергийни ресурси, текстилна промишленост, минно дело и др., се запознаха с различните концепции за КСО, добри примери в България и чужбина, съществуващите инструменти за КСО.

Обучението се организира съвместно от Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара и Българската търговско-промишлена палата.

В основата на концепцията за КСО е заложена идеята, че компаниите трябва да спомагат за добрия живот на обществото, в което се развиват, тъй като точно това общество им позволява да просперират.

КСО се обвързва със социално значими проекти, в които отделната компания влага средства. Чрез тях и с обединените усилия на фирмения бизнес от съответния бранш се постигат конкретни социално-икономически ефекти. Те са насочени към подобряване на стандарта и качеството на живот на обществото като цяло, на отделните социални слоеве или на фирмения персонал.

Събитието бе открито от Камен Колев, зам.-председател на Българската стопанска камара. Целите на обучението, както и дейностите по проект "Корпоративна социална отговорност за всеки" бяха представени от Габриела Димитрова, директор Международно сътрудничество и международни организации в БТПП и ръководител на проекта за България.

Марина Стефанова, директор на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, направи обзорно представяне на темата, като постави акцент на отговорността на отделната личност, на МСП, на отделния икономически сектор, необходимостта от управление на различните ресурси, капитал, финанси, личности, персонал, околна среда и т.н, които изграждат КСО.

Бе дискутирана и новата, модерна Стратегия за корпоративната социална отговорност, в която ще бъдат разписани актуални мерки, включително и социални иновации, чрез които наистина да бъде стимулиран бизнеса да бъде все по-отговорен към средата около себе си. На тази тема бе посветена и дискусията, организирана от Икономическия и социален съвет на 28 март, с участието на вицепремиера и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин. При изработването на новата Стратегия ще се търсят добри и съвременни практики и политики, които са приложими и подходящи за икономиката и обществото в България. Адекватността на Стратегията е изключително важна, ако целта е подготовка на документ, който да е наистина ефективен в средата, в която живеем. Бе констатирано, че в България има много добри практики за корпоративна социална отговорност, които вече са се превърнали в траен ангажимент. Включването на малките и средни предприятия в тази сфера ще бъде приоритет в новата стратегия. Най-важното е, че има интерес от страна и на работодателите, и на синдикатите, и на цялото общество, този инструмент на пазарната ни икономика да се развива успешно.

Бяха представени в детайли различните инструменти за прилагане на КСО: Глобален договор на ООН, Бизнес инициатива за социално съгласие, Глобална инициатива за социална отчетност, Тристранна декларация за мултинационалните компании на ОИРС, стандарт ISO 26000, Водещи принципи за бизнес и човешки права на ООН, Национален кодекс за корпоративно управление и др.

Обучението предостави информация и за резултатите от националното проучване за КСО и социалната /устойчивата отчетност, проведено в рамките на проекта през 2015 г.

Бе дискутирана и темата - доброволни или задължителни са КСО дейностите. Бе представено електронно средство за обучение по КСО на Международния обучителен център към Международната организация на труда.

Анселмо Капороси, бизнес консултант, запозна участниците с начини за интегриране на КСО в стратегията на отделните компании. Той представи примери и добри практики от цял свят. Симулация на КСО стратегии в отделните браншове бе проведена сред участниците.

Предстои представяне на наръчник по КСО за работодателски организации и компании, подготвен съвместно от Международната организация на работодателите и партньорите по проекта.

През месец юни т.г. ще се проведе и информационен семинар за български фирми по КСО и социална отчетност. БТПП ще предостави допълнителна информация за събитията.

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с министъра на земеделието и храните Десислава Танева
Бяха дискутирани широк кръг от въпроси за сътрудничество Още
Обучение по интегриране на КСО в стратегията на отделните компании
Насърчаване на корпоративната социална отговорност в МСП – популяризиране на добри практики, тяхното развитие и надграждане Още
Единна платформа за винопроизводителите в рамките на инициативата „Източно партньорство”
Информация за изби, винопроизводители, предлагани вина, конкретни оферти, винен туризъм в региона ... Още
НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Новият Закон за обществените поръчки предвижда промени в производството по обжалване пред КЗК
В сила от 15 април 2016 г. Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ
КЕВР прие инструкцията за реда и условията за смяна на доставчик на електрическа енергия
С нейното приемане на практика се дава реален старт на излизането на свободния пазар на ток на всички потребители Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
България се присъединява към инструмент на ОИСР за борба с укриването на данъци и отклонението от данъчно облагане
Ще участва в дейностите, свързани с налагането на стандарти в областта на данъчните спогодби... Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от EEN